Bahabey caddesi sinema meydanı Yavruturna mah, cengiz topel cad. No: 2/B Erdem Apt B blok Çorum/Merkez

İsa Mesih Tanrı’nın Yetkisine Sahiptir

İsa Mesih Tanrı’nın Yetkisine Sahiptir

MESİH İSA'NIN TANRILIĞI

İsa Mesih Tanrı’nın Yetkisine Sahiptir

Tanrı’nın İsa’da olan yetkisi, Mesih’in tapınılma hakkını üzerine almasında görülür. İsa ayrıca, Kendisini diriltme gücüne sahip olduğunu ve bunun yanısıra Tanrı’nın yetkisiyle konuşma gücüne sahip olduğunu iddia etmiştir.

Kendisine Tapınılmayı Kabul Eder

Kutsal Yazılar’da tapınma konusu kadar açıkça bahsedilen konu az bulunur. Hem Eski Antlaşma, hem de Yeni Antlaşma sadece Tanrı’ya tapınılması gerektiğini vurgulamaktadır. İsa Şeytan’a şöyle demiştir: “Rabbin olan Tanrı’ya tapınacaksın ve yalnızca O’na kulluk edeceksin” (Matta 4:10; Luka 4:8). Hiçbir insana veya meleğe tapınılmaması gerekiyordu (Matta 4:10; Esinleme 19:20; 22:8, 9). Tanrı’nın “görkemini” başkasına vermeyeceği yazılmıştır (İşaya 42:8).

Yeni Antlaşma, tapınma için Grekçe “proskuneo” kelimesini kullanır. İsa’nın, Şeytana sadece Tanrı’ya tapınılmasını söylediğinde kullanmış olduğu kelime budur. Tanrı’ya tapınma konusunda en çok kullanılan kelime budur (Yuhanna 4:24; Esinleme 5:14; 7:11; 11:16; v.b.).

İsa bir adamı iyileştirdikten sonra, iyileşen adam şöyle demiştir; ” ‘Rab iman ediyorum’ diyerek İsaya tapındı” (Yuhanna 9:38). Aynı Grekçe kelime Matta 14:33’te İsa’nın öğrencileri O’nu suyun üzerinde yürürken görünce, İsa’ya tapındıklarında da kullanılmıştır. Başka bir yerde de İsa’nın dirilmiş olduğunu gören öğrenciler “…yaklaşıp İsa’nın ayaklarına sarıldılar, O’na tapınmaya başladılar” (Matta 28:9). Görmüş olduğumuz gibi, dirilişten önce ve sonra İsa Kendisine tapınılmayı kabul etmiştir. Sadece Tanrı’ya tapınılmasını söyleyip Şeytan’ı azarlayan İsa, Kendisine tapınılmasına karşı çıkmamıştır, çünkü “sadece Tanrı’ya tapınılması gerekir.” İsa Kendisine tapınılmasına izin vermiştir.

İbraniler 1:6’da Tanrı’nın meleklerinin İsa’ya tapınmaları (proskuneo) yazılmıştır. Esinleme 5:8-14’te hamd ve tapınmayla ilgili bir bölüm tamamen Kuzu’ya (İsa) ve Tanrı’ya adanmıştır. Bir ayette Pavlus, yerde ve gökteki bütün dizlerin İsa Mesih’in adı anıldığında diz çökeceğini ve İsa Mesih’in Rab olduğunu itaraf edeceğini yazmıştır (Filipililer 2:10, 11). Yeni Antlaşma’da birçok kez iman ve ümit kaynağı olan Tanrı Oğlu’na tapınılır.

Yeni Antlaşma topluluğunun ve yüzyıllar boyunca süregelen tüm inanlı topluluklarının birleşik tanıklığı, tapınmanın Baba, Oğul ve Kutsal Ruh olan Tanrı’ya yapılmasına yöneliktir.

Kendisini Diriltme Yetkisi Vardı

İsa, bir insan olarak ölüme mahkum edildiğinde bile, sadece Tanrı’nın sahip olabileceği bir güçle Kendisini diriltme gücüne ve yetkisine sahip olduğunu iddia etmiştir. Bazıları şöyle düşünebilir; “Eğer İsa Mesih Tanrı’ysa Kendisini nasıl diriltebilir?” Yuhanna 2:19’da İsa şöyle der: “Bu tapınağı yıkın (Kendi bedeninden bahsediyor, a. 21), üç günde onu yeniden kuracağım.” Kendi yaşamıyla ilgili şöyle söylemiştir: “Canımı vermeye de tekrar geri almaya da yetkim var” (Yuhanna 10:18).

İsa Tanrı Gibi Konuşmuştur

İsa sadece Tanrı’nın adlarını, ünvanlarını, niteliklerini, gücünü ve Kendisini diriltme yetkisini almakla kalmamış, bunun yanısıra sadece Tanrı’nın konuştuğu tarzda konuşmuştur. Ferisiler bir ara O’nu tutuklamak üzere asker göndermiş, fakat askerler elleri boş dönmüşlerdi. O’nu neden tutuklamadıkları sorulunca, verebildikleri tek cevap; “Hiç kimse hiçbir zaman bu adamın konuştuğu gibi konuşmamıştır” olmuştur (Yuhanna 7:46). Gerçekten de öyleydi.

İncil’i İsa’nın konuşmalarındaki yetkiden etkilenmeden okumak olanaksızdır. İnsanları Kendisine çağırmış, Kendisini izlemelerini ve hatta yaşamlarını kendisine adamalarını söylemiştir. Dinleyicilerinin karşısında eşsiz bir yetkiyle konuşmuştur. Din bilginleri ve Ferisiler gibi, diğer öğretmenler sözlerini haklı çıkarmak için, sözlerini Yeşaya ve peygamberlerin kitaplarına bağlıyorlardı. İsa, “size diyorum ki…” diyordu. Olaylar O’nun yetkisini onaylıyordu. Cinler O’nun sözünden kaçıyor, rüzgâr ve deniz O’nun buyruğuyla sakinleşiyor, ölüler diriliyor, sakatlar yürüyor ve körler görüyordu. C.S. Lewis şöyle yazmıştır:

Kutsal Kitab’a Dayalı,İsa’nın ve Yahve’nin Bir Olduğunu Gösteren Adlar,Ünvanlar ve Nitelikler İndeksi–1.Korintliler 8:6

Tanım
Tanrı içinİsa için
Yahve
(Ben Ben Olanım)
Çıkış 3:14Tesniye 32:39İşaya 43:10Yuhanna 8:24Yuhanna 8:58Yuhanna 18:4-6
Tanrı
Tekvin 1:1
İşaya 7:14, 9:6Yuhanna 1:1, 14Yuhanna 20:28Titus 2:13İbraniler 1:82. Petrus 1:1
Alfa ve Omega(İlk ve Son)İşaya 41:4İşaya 48:12Esinleme 1:8Esinleme 1:17, 18Esinleme 2:8Esinleme 22:12-16
Rab
İşaya 45:25
Matta 12:8Elçilerin İşleri 7:59, 60Elçilerin İşleri 10:36Romalılar 10:121. Korintliler 2:81. Korintliler 12:3Filipliler 2;10, 11
Kurtarıcıİşaya 43:3İşaya 43:11İşaya 63:8Luka 1:471. Timoteus 4:10Matta 1:21Luka 2:11Yuhanna 1:29Yuhanna 4:42Titus 2:13İbraniler 5:9

Kral
Mezmur 95:3İşaya 43:151. Timoteus 6:14-16Esinleme 17:14Esinleme 19:16
YargıçTekvin 18:25Mezmur 50:4, 6Mezmur 96:13Romalılar 14:102. Timoteus 4:1
Işık2. Samuel 22:29Mezmur 27:1İşaya 42:6Yuhanna 1:9Yuhanna 3:19Yuhanna 8:12Yuhanna 9:5
KayaTesniye 32:3, 42. Samuel 22:32Mezmur 89:26Romalılar 9:331. Korintliler 10:3, 41. Petrus 2:4-8
Bedeli ÖdeyenMezmur 130:7, 8İşaya 48:17İşaya 54:5İşaya 63:9Elçilerin İşleri 20:28Efesliler 1:7İbraniler 9:12
Doğruluğumuz Olan Rabİşaya 45:24Yeremya 23:6Romalılar 3:21-22
Kocaİşaya 54:5Hoşea 2:16Matta 25:1Markos 2:18,19 (damat)2. Korintliler 11:2Efesliler 5:25-32Esinleme 21:2, 9
ÇobanTekvin 49:24Mezmur 23:1Mezmur 80:1Yuhanna 10:11, 16İbraniler 13:201. Petrus 2:251. Petrus 5:4
YaratıcıTekvin 1:1Eyüb 33:4Mezmur 95:5, 6Mezmur 102:25, 26İşaya 40:28Yuhanna 1:2, 3, 10Koloseliler 1:15-18İbraniler 1:1-3, 10

Yaşam Kaynağı
Tekvin 2:7Tesniye 32:391. Samuel 2:6Mezmur 36:9Yuhanna 5:21Yuhanna 10:28Yuhanna 11:25
Günahların BağışlayıcısıÇıkış 34:6-r7Nehemya 9:17Daniel 9:9Yunus 4:2Markos 2:1-12Elçilerin İşleri 26:18Koloseliler 2:13Koloseliler 3:13
Şifa Veren RabÇıkış 15:26Elçilerin İşleri 9:34
Tanrı Her Yerdedir
Mezmur 139:7-12Süleymanın Meselleri 15:3
Matta 18:20Matta 28:20Efesliler 3:17; 4:10
Tanrı Her Şeyi Bilir
1. Krallar 8:39Yeremya 17:9, 10, 16
Matta 11:27Luka 5:4-6Yuhanna 2:25Yuhanna 16:30Yuhanna 21:17Elçilerin İşleri 1:24

Tanrı Her Şeye Gücü Yetendir
İşaya 40:10-31İşaya 45:5-13, 18Matta 28:18Markos 1:29-34Yuhanna 10:18Yahuda 24
Mesih Varoluştan Önce Vardı
Tekvin 1:1
Yuhanna 1:15, 30Yuhanna 3:13, 31, 32Yuhanna 6:62Yuhanna 16:28Yuhanna 17:5
Mesih’in SonsuzluğuMezmur 102:26, 27habakuk 3:6İşaya 9:6Mika 5:2Yuhanna 8:58
Tanrı’nın Değişmezliğiİşaya 46:9, 16Malaki 3:6Yakup 1:17İbraniler 13:8
Kendisine Tapınılmayı Kabul EderMatta 4:10Yuhanna 4:24Esinleme 5:14Esinleme 7:11Esinleme 11:16Matta 14:33Matta 28:9Yuhanna 9:38Filipililer 2:10, 11İbraniler 1:6
Tanrısal Yetkiyle Konuşur
Yüzlerce kez “Rab şöyle diyor…” diye söz başlar.
Matta 23:34-37Yuhanna 7:46

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir