Bahabey caddesi sinema meydanı Yavruturna mah, cengiz topel cad. No: 2/B Erdem Apt B blok Çorum/Merkez

Kategori: EVET KUTSAL KİTAP TANRI SÖZÜDÜR

Kutsal Kitap Tanrı Sözüdür

Kutsal Kitap – Olağanüstü Kitap- Sonsöz

“Tek amacı İsa Mesih’i açıklamak olan Kutsal Yazı olmaksızın bir şey bilmiyoruz ve Tanrı’nın varlığı ve kendi varlığımızla ilgili olarak yalnız karanlık ve karışıklık görüyoruz.” Blaise Pascal (Fransız matematikçi, filozof ve yazar; 1623-1662) Daha önceki bölümlerde Kutsal Kitap’a yöneltilen haksız eleştiri ve saldırıları Kutsal Kitap’a göre ayrıntılı bir şekilde cevaplandırdık. Onun tümüyle Tanrı’dan gelen mükemmeliğini göstermeye…
Devamı

Kutsal Kitap Tanrı Sözüdür

İncil mi İnciller mi?-Tek Mesih’e Dörtlü Tanık

Yeni Antlaşma (normalde İncil diye bildiğimiz semavi kitap), Hristiyan aleminde “İncil’ler” olarak bilinegelen dört bölümle başlar. Bunların her biri İsa Mesih’in yaşamını kaydeder. “İncil” kelimesi, bu şekilde Arapçaya tercume edilen, eski Yunanca “evangelyon” kelimesinden türemiştir. Türkçesi “iyi haber” veya “müjde”dir. Dolayısıyla “İncil”, beklenen Mesih ile ilgili müjdedir. Kitap (ve kapsadığı bölümler) açısından, “İncil” İsa Mesih’le…
Devamı

Kutsal Kitap Tanrı Sözüdür

Tanrı Gerçeğinin İki Direği

Bu kitabın ilk bölümünde Kutsal Kitap ile Kuran arasındaki birçok esaslı farklılıkları ortaya koyarak, her ikisinin de doğru olmasının mümkün olmadığını gösterdik. Ondan sonra, bu olanaksızlığı bilen bazı Müslüman yazarların, Kutsal Kitap’a ilişkin bize yönelttikleri soru şeklindeki iftiraları ele aldık. Dört bölüm boyunca bu sorulara ayrıntılı bir şekilde cevap verirken ayrıca Kutsal Kitap’ın ol-ağanüstü tutarlılığını…
Devamı

Kutsal Kitap Tanrı Sözüdür

63 Soruya 63 Cevap

Sayın Edip Yüksel, Deedat’ın kitabına ilave ettiği, “Papazlara ve Hristiyanlara Kitab-ı Mukaddes’ten Sorular” başlığı altındaki bölüme (sayfa 108) şu sözlerle başlamaktadır: “Bu bölümde bir çok sorunun cevabını bulacaksınız. Bu soruları, karşılaştığınız Hristiyanlara nazik bir dille sorunuz. Aldığınız cevapları değerlendiriniz.” Açıkçası Kitab-ı Mukaddes’i (Kutsal Kitap’ı) içtenlikle araştıran kişinin, Sayın Yüksel’in kitabında doğru dürüst bir cevap bulacağını…
Devamı

Kutsal Kitap Tanrı Sözüdür

Taşı Kim Oynattı

1977 yılında Deedat, Frank Morison tarafından yazılan Taşı kim Oynattı? kitabının başlığını kendisine mal eden küçük bir kitapçık yazdı. Kitabın büyük bir kısmı İsa’nın çarmıhtan diri olarak indiği kuramını kanıtlama çabasına atfedilmiş ve bizler bu kuramın hiçbir tutar yanı olmadığını şimdiye kadar gördüğümüzden Deedat’ın ileri sürdüğü noktaları uzun uzun ele almayı gerekli görmüyoruz. Yeniden yapmamız…
Devamı

Kutsal Kitap Tanrı Sözüdür

2. Bölüme Cevap Yunus’un İşareti Gerçekte Ne İdi?

YUNUS’UN İŞARETİ GERÇEKTE NEYDİ Hem Kutsal Kitap ve hem de Kuran’a göre İsa Mesih, İsrail diyarındaki üç yıllık kısa hizmeti içinde birçok büyük mucizeler yapmıştır. Yahudilerin bir çoğu bu işaret ve harikaların gerçekleştiğini gördüklerinde O’na inandılar. Ama Yahudilerin önderleri O’na inanmayı reddettiler ve yaptığı mücizeler yaygın bir biçimde bilinse de, sık sık işaretler göstermesi hatta…
Devamı

Kutsal Kitap Tanrı Sözüdür

Deedat’la Yüksel’in Kitabının 1. Bölümüne Cevap

Müslümanların çoğu, başkalarının dinini kötülemenin gerçek bir Müslüman’a yakışmayacağını düşünse de bunun istisnaları vardır. Örneğin, Güney Afrika Müslümanlarından Ahmet Deedat bunlardan biridir. Bu zat gerçekten de sürekli olarak Hristiyanları ve onların dinlerini kötülemekte, üstelik bunu Orta Çağ’ın din savaşlarını hatırlatan bir tarzda yapmaktadır. Bu paraleldeki son çalışması da, 1980 yılında Durban İslami Propaganda Merkezi’nin yayınladığı…
Devamı

Kutsal Kitap Tanrı Sözüdür

Ya Kutsal Kitap Ya Kuran!

Bütün yollar Roma’ya çıkar derler. Bütün “kutsal kitaplar” sonuçta aynı şeyi söyler, değil mi? Hepsi Allah tarafından indirilmedi mi? Hepsi Yaradan Tanrı’ya inanmayı ve insanların haklarını yememeyi öğretmiyor mu? Gerçekten de, Kitabı Mukaddes (Kutsal Kitap) ile Kuran arasında önemli bir fark yoksa, Kitabı Mukaddes Allah Sözü müdür değil midir diye tartışmanın hiçbir anlamı yoktur. İkisi…
Devamı