Bahabey caddesi sinema meydanı Yavruturna mah, cengiz topel cad. No: 2/B Erdem Apt B blok Çorum/Merkez

Kütüphane

Hristiyanlığın ABC si

Hristiyanlığın ABC'si

İbraniler kitabının yazarı, okuyucularının inancın temel gerçeklerini henüz kavrayamamış olmalarından rahatsızlık duymuş ve hayal kırıklığına uğramıştı (İbraniler 5:1114). Onların sindirebildikleri tek besin ruhsal süttü; katı yiyeceklerle başa çıkamıyorlardı. Yazar yirminci yüzyılın başlarında, öğretisel olarak neredeyse tamamen cahil olan Hıristiyanları tanısaydı; onlar hakkında ne düşünürdü, doğrusu merak ediyorum…

Kutsal Kitap Tanrı Sözüdür

EVET KUTSAL KİTAP TANRI SÖZÜDÜR

Bütün yollar Roma’ya çıkar derler. Bütün “kutsal kitaplar” sonuçta aynı şeyi söyler, değil mi? Hepsi Allah tarafından indirilmedi mi? Hepsi Yaradan Tanrı’ya inanmayı ve insanların haklarını yememeyi öğretmiyor mu? Gerçekten de, Kitabı Mukaddes (Kutsal Kitap) ile Kuran arasında önemli bir fark yoksa, Kitabı Mukaddes Allah Sözü müdür değil midir diye tartışmanın hiçbir anlamı yoktur. İkisi aracılığıyla bize aynı gerçekler esinleniyorsa o zaman onların arasından bir seçim yapmak da söz konusu olmaz. “Biz Allah’ın indirdiği bütün kitaplara inanıyoruz” deyip geçebiliriz.

Marangozdan Öte Josh Mc Dowell

Marangozdan Öte

İsa’nın Tanrı olduğunu iddia etmesi, günümüz kuşkucularının, O’nun yalnızca iyi bir ahlakçı ya da büyük şeyler söyleyen bir peygamber olduğu düşünceleriyle çakışıyor. Bu düşünceler aydınların bulabildiği tek mantıklı açıklamalardır. Çoğu insan da, bu düşünce biçiminin yanlışlığını görmeden doğruluğunu onaylar. İsa, insanların kendi kimliği hakkında ne düşündüklerine büyük önem verirdi.  sa’nın kendisi hakkında söylediklerine ve iddialarına bakıp da O’nun yalnızca iyi bir ahlakçı ya da peygamber olduğu sonucuna varmak olanaksızdır. Zaten İsa da insanların böyle yanlış bir sonuca varmasını istememişti.

Martin Luther

Martin Luther'in Hayatı

Ortaçağın son yüzyıllarında ve hala Almanya’nın ortasında, ormanlık ve dağlık bölgesinde bulunan Thüringen’in en saygın çiftçi soylarından biri Luther soyuydu. Bu soyun ufak bir bölümü küçük Eisleben kentinin yakınında Möhran köyünde oturuyordu. Çiftçi aileler güçlü ve çok çocuklu idiler. Büyük uğraşım ve tasarrufla elde edilen çiftlikler bütün çocuklar arasında bölünseydi, her birine düşen arazi çiftçilik için yeterli olmayacağından, eskiden kalma bir kurala göre, Çiftlik en küçük Çocuğa kalırdı. Büyük kardeşler ise kendilerine başka bir meslek seçmek zorundaydılar. Kimileri kentlerde el sanatkarlığında, kimileri de Thüringen dağlarındaki tunç ve gümüş madenlerinde çalışırlardı

İradenin tutsaklığı Martin Luther

İradenin Tutsaklığı

Soru şudur – insanın “özgür irade”si var mıdır? Bir insan özgürce ve yardım almaksızın, günahlarından kurtulmak için Mesih’e dönebilir mi?  Luther, “özgür irade”nin yanlızca lütufla, iman aracılığıyla kurtuluş olabileceğini söyleyen Kutsal Kitap öğretisinin tam kalbine saplanmış bir hançer olduğundan emindi. Erasmus şöyle der: “ ‘Özgür irade’yi, kişinin kendisini sonsuz kurtuluşa yahut bunun tersi doğrultuda yönlendirmesine olanak veren etkenleri kendisine uygulamasında kullandığı insan iradesinin gücü olarak tanımlayabilirim”.  İnsan özgür değildir.

Kuran ve Kutsal Kitap

Kutsal KİTAP VE KURAN HAKKINDA 100 SORU

Hıristiyanların birçoğunun Kur’an-ı Kerim’i okumadığı gibi, birçok Müslüman da Kitab-ı Mukaddes’i okumamıştır. Bu yüzden, her iki inanca mensup olanların çoğu Kitab-ı Mukaddes’i ve Kur’an-ı Kerim’i yeterince bilmemektedirler. Yazar hem Hıristiyan hem de İslamiyet İlahiyat fakültelerinde okumuş olduğu için her iki tarafı da iyi bilir. Dolayısıyla çoğu insanlar için bu kitapta bulunan sorular çok faydalı olabilir. Kitap okunduğunda, bazı soruların yanıtlarının aynı, bazılarınınsa zıt olduğu görülecektir. Böylece, Kitab-ı Mukaddes ve Kur’an-ı Kerim arasındaki benzer ve farklı olan bazı kavramlara daha iyi açıklamalar getirilmiş olacaktır.

Neden Hristiyan Oldum

Neden Hristiyan Oldum

İnsanoğlu dünya denilen gezegen içinde bir yolcudur.. Dünya ise beşikten mezara dek süren insanlık serüveninin gerçekleştiği yerdir. İnsanoğlu akıl sahibi olarak yaratıldığı için gerçekten bu dünyanın geçici bir süre efendiliğini üstlenmiş ve elinin işleriyle dünyayı ya kalkındırmış ya da tam tersini yapmıştır. Aynı zamanda aklı ile yaratılma amacını da sürekli olarak araştırmaya yönelmiştir.Tanrı evreni bütün görkemiyle bir düzen içinde yarattıktan sonra “Suretimize, benzeyişimize göre insan yapalım, ve denizin balıklarına, ve göklerin kuşlarına, ve sığırlara, ve bütün yeryüzüne, ve yerde sürünen her şeye hakim olsun.” …

Görsel Yok

Müslümanların Bazı Yanlış Anlamalarını Anlamak

Başlıkta yer alan ”Müslümanların bazı yanlış anlamaları” sözcükleri bir haksızlık sayılır mı? Bizim amacımız Müslümanlara hücum etmek ya da onları incitmek değil. Bizim ileri sürdüğümüz, yalnızca kimi Müslümanların İncil ve İncil’in ana mesajı üzerine önemli bir yanlış bilgiye sahip olduklarıdır. Ve bu yanlış anlamalar her nerede mevcut ise onları gidermeyi Müslümanlara karşı bir yükümlülük olarak görmekteyiz. O nedenle, inanıyoruz ki, bu çalışma, kısalığına karşın, gerek Müslümanların ve gerekse Hıristiyanların bakış açılarına göre dürüst ve açıktır.

MESİH İSA'NIN TANRILIĞI

Mesih İsa'nın Tanrılığı

Mesih İnancı’nı ilk inceleyişim, bu inançla alay etmek için bir kitap yazma girişimimle başladı. Bu inancın teolojik bir ideoloji veya teolojik terimlerle ifade edilen felsefi bir önerim olduğunu düşünüyordum. Bana göre Mesih İnancı, kurucusunun öğretişlerine dayanan bir dinden öteye gitmiyordu. Her dinde olduğu gibi, bu dinde de bazı temel dini ilkeler ve insanların ayak uydurmaları gereken standartlar vardı.

İncil'de ve Kuran'daÇarmıh

Çarmıh

Çarmıh’a karşı itirazda söylenen en garip söz, belki de bizzat bu iftiracılar tarafından yazılıp Yuhanna’ya ait olduğu söylenen düzme İncil’deki şu saçmalıktır: “Bu, önünde gördüğün ışık saçan çarmıh, yeryüzüne döndüğün zaman göreceğin ağaç çarmıh değildir. Duyup da görmediğin ben, bu çarmıhtaki (şahıs) değildim. Çünkü, o sırada halk arasındaki, ben değildim.”