Bahabey caddesi sinema meydanı Yavruturna mah, cengiz topel cad. No: 2/B Erdem Apt B blok Çorum/Merkez

Ölümden sonra ne oluyor?

Ölümden sonra ne oluyor?

Cennet ve Cehennem Hakkındaki Sorular
Soru : Ölümden sonra ne olur?

Yanıt: Hıristiyan inancının içinde ölümden sonra ne olduğu hakkında yeterince görüş ayrılığı vardır. Bazıları, ölümden sonra herkesin son yargıya kadar “uyuyacağını” ve bundan sonra herkesin cennete ya da cehenneme gönderileceğini savunur. Başkaları, ölüm anında insanların anında yargılanıp sonsuzluğu geçirecekleri yerlere gönderildiklerine inanır. Daha başkaları, insanlar öldüğünde, ruhlarının nihai dirilişi, yargıyı ve sonra da sonsuz geleceklerinin kesinliğini beklemek için “geçici” bir cennete ya da cehenneme gönderiliğini savunur. Peki, Kutsal Kitap ölümden sonra ne olduğu konusunda tam olarak ne der?Kutsal Kitap ilk olarak, inanlılar Mesih’i Kurtarıcıları olarak kabul ettiklerinden ötürü, İsa Mesih’e iman eden kişilerin günahları bağışlandığı için ruhlarının ölümden sonra cennete alındığını söyler (Yuhanna 3:16, 18, 36). İnanlılar için ölümün “bedenden uzakta, Rab’bin yanında olması” gerektir (2 Korintliler 5:6-8; Filipililer 1:23). Ancak 1 Korintliler 15:50-54 ve 1 Selanikliler 4:13-17 gibi ayetler inanlıları diriltilmiş ve kendilerine yüceltilmiş bedenler verilmiş olarak tanımlar. Eğer inanlılar öldükten hemen sonra Mesih’le birlikte olmaya giderlerse, bu dirilişin amacı nedir? İnanlıların ruhları ölümden hemen sonra Mesih’le birlikte olmaya gittiğinde fiziksel beden mezarda “uykuda” kalıyor gibi gözükmektedir. İnanlıların dirilişinde, fiziksel beden diriltilir, yüceltilir ve bundan sona ruhuyla yeniden birleştirilir. Bu yeniden birleşen ve yüceltilmiş beden-can-ruh, yeni gök ve yeni yeryüzünde sonsuza dek inanlılara ait olacaktır (Vahiy 21-22).İkinci olarak, İsa Mesih’i Kurtarıcıları olarak kabul etmeyenler için ölüm sonsuz ceza anlamına gelir. Ancak inanlıların geleceğiyle benzer olarak, inanlı olmayanlar da nihai diriliş, yargı ve sonsuz geleceklerini beklemek için derhal geçici bir yere gönderiliyor gibidir. Luka 16:22-23 zengin bir adamın ölümünden hemen sonra ıstırap çektiğini tanımlar. Vahiy 20:11-15 iman etmeden ölen herkesin büyük beyaz tahtta yargılandığını ve ondan sonra da ateş gölüne atıldığını tanımlar. Öyleyse iman etmeyen kişiler öldükten hemen sonra (ateş gölüne) değil, cehenneme, geçici bir yargı ve suçlanma yerine gönderilirler. Ancak, inanlı olmayan kişiler hemen ateş gölüne gönderilmeseler de, ölümden hemen sonra hoş durumda değildirler. Zengin adam, “Ben bu alevlerin içinde azap çekiyorum” diye seslenmişti (Luka 16:24).Öyleyse, ölümden sonra, bir insan “geçici” bir cennet ya da cehennemde kalır. Kişinin, bu geçici yerden sonra gerçekleşecek olan nihai dirilişte belirlenecek olan sonsuz geleceği değişmeyecektir. Değişen, bu sonsuz geleceğin kesin “yeri”dir. İnanlılara nihai olarak yeni gök ve yeni yeryüzüne giriş sağlanacaktır (Vahiy 21:1). İman etmeyen insanlar nihai olarak ateş gölüne atılacaktır (Vahiy 20:11-15). Bunlar bütün insanların, kurtuluş için sadece İsa Mesih’e güvenip güvenmedikleri temel alınarak, nihai olarak gidip sonsuzluk boyunca kalacakları yerlerdir (Matta 25:46; Yuhanna 3:36

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir