Bahabey caddesi sinema meydanı Yavruturna mah, cengiz topel cad. No: 2/B Erdem Apt B blok Çorum/Merkez

Kutsal Kitap’ın esinlendirilmiş olması ne anlama gelir?

Kutsal Kitap’ın esinlendirilmiş olması ne anlama gelir?

Kutsal Kitap Hakkındaki Sorular
Soru : Kutsal Kitap’ın esinlendirilmiş olması ne anlama gelir?

Yanıt: İnsanlar Kutsal Kitap’ın esinlendirilmiş olmasından söz ettiklerinde, Tanrı’nın Kutsal Yazılar’ın insansal yazarlarını yazdıkları her şeyin Tanrı’nın Sözü olacak şekilde ilahi bir şekilde etkilemiş olduğundan söz ediyorlar. Kutsal Yazılar’ın metin çerçevesinde, “esinlendirilmiş” sözü sadece, “Tanrı’nın nefesi tarafından verilmiş” anlamına gelir. Esin, Kutsal Kitap’ın gerçekten de Tanrı Sözü olduğu anlamına gelir ve Kutsal Kitap’ı bütün diğer kitaplar arasında eşsiz bir konuma getirir.Kutsal Kitap’ın ne dereceye kadar esinlendirilmiş olduğu konusunda farklı görüşler olduğu halde, Kutsal Kitap’ın kendisinin Kutsal Kitap’ın her kısmındaki her sözcüğün Tanrı’dan geldiğini iddia ettiğine kuşku yoktur (1 Korintliler 2:12-13; 2 Timoteos 3:16-17). Kutsal Yazılar konusundaki bu görüşten sık sık, “tam sözel” esin olarak söz edilir. Bu da, esinin sadece kavramlar ya da düşüncelere değil, sözcüklerin kendilerine (sözel) uzandığı ve esinin Kutsal Yazıların bütün kısımlarını ve bütün konularını (tam) kapsadığı anlamına gelir. Bazı insanlar, Kutsal Kitap’ın sadece bazı kısımlarının esinlendirilmiş olduğuna ya da sadece dinle ilgili olan düşünce ya da kavramların esinlendirilmiş olduğuna inanır. Ancak esin konusundaki bu görüşler, Kutsal Kitap’ın kendisi için yaptığı iddialara uymaz. Tam yetkili sözel esin, Tanrı Sözü’nün esaslı bir özelliğidir.Esinin kapsamı, 2 Timoteos 3:16’da açıkça görülebilir: “Kutsal Yazılar’ın tümü Tanrı esinlemesidir ve öğretmek, azarlamak, yola getirmek, doğruluk konusunda eğitmek için yararlıdır.” Bu ayet bize Kutsal Yazılar’ın hepsini Tanrı’nın esinlendirdiği ve bunların bizim için yararlı olduğunu söyler. Esinlendirilmiş olan, Kutsal Kitap’ın sadece dinle ilgili olan kısımları değil, Yaratılış’tan Vahiy’e, içinde yer alan her bir sözcüktür. Kutsal Yazılar, Tanrı tarafından esinlendirilmiş olduğu için, doktrin belirleme konusunda yetkilidir ve insanlara Tanrı’yla nasıl doğru bir ilişki içine girebileceklerini öğretmede yeterlidir. Kutsal Kitap sadece Tanrı tarafından esinlendirilmiş olmayı iddia etmekle kalmaz, aynı zamanda bizi değiştirip bizi “bütün” yapma konusunda doğaüstü bir yeteneği olduğunu da iddia eder. Daha başka neye ihtiyacımız olabilir ki?Kutsal Yazılar’ın esininden söz eden bir başka ayet de, 2 Petrus 1:21’dir. Bu ayet, Tanrı’nın farklı kişilikler ve yazın stilleri olan insanları kullandığı halde, onların yazdığı sözcüklerin kendilerini ilahi olarak esinlendirdiğini anlamamıza yardım eder. İsa Kendisi, “Kutsal Yasa’yı ya da peygamberlerin sözlerini geçersiz kılmak için geldiğimi sanmayın. Ben geçersiz kılmaya değil, tamamlamaya geldim. Size doğrusunu söyleyeyim, yer ve gök ortadan kalkmadan, her şey gerçekleşmeden, Kutsal Yasa’dan ufacık bir harf ya da bir nokta bile yok olmayacak” dediğinde Kutsal Yazılar’ın sözel esin yetkisini onaylamıştı (Matta 5:17-18). İsa bu ayetlerde, Kutsal Yazılar’ın en küçük ayrıntısına ve en küçük noktalama işaretine kadar doğru olduğunu sağlamlaştırıyordu, bunun nedeni de onun Tanrı Sözü’nün ta Kendisi olmasıydı.Kutsal Yazılar, esinlendirilmiş Tanrı Sözü olduklarından, onların aynı zamanda hatasız ve yetki sahibi oldukları sonucuna da varabiliriz. Tanrı hakkındaki doğru bir görüş, bizi O’nun Sözü hakkındaki doğru bir görüşe yöneltecektir. Tanrı’nın gücü her şeye yettiği, Tanrı her şeyi bildiği ve tamamen kusursuz olduğundan, O’nun Sözü de doğasından ötürü aynı özelliklere sahip olacaktır. Kutsal Yazılar’ın esinini bildiren ayetler, onların hem hatasız, hem de yetkili olduğunu bildirmektedir. Kuşkusuz, Kutsal Kitap olduğunu iddia ettiği şeydir, yani Tanrı’nın insanlığa verdiği inkâr edilemez ve yetkili Sözü’dür.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir