Bahabey caddesi sinema meydanı Yavruturna mah, cengiz topel cad. No: 2/B Erdem Apt B blok Çorum/Merkez

İsa Mesih’in ölümden dirildiği doğru mudur?

İsa Mesih’in ölümden dirildiği doğru mudur?

İsa Mesih Kim
Soru : İsa Mesih’in ölümden dirildiği doğru mudur?

Yanıt: Kutsal Yazılar, İsa Mesih’in ölümden gerçekten de dirildiği konusunda kati kanıtlar sunar. Mesih’in ölümden dirilmesi Matta 28:1-20; Markos 16:1-20; Luka 24:1-53; ve Yuhanna 20:1–21:25’de kaydedilmiştir. Dirilmiş Mesih Elçilerin İşleri Kitabı’nda da insanlara gözükmüştür (Elçilerin İşleri 1:1-11). Bu ayetlerden Mesih’in dirilişi konusunda birkaç “kanıt” elde edebiliriz. Bunların ilki, öğrencilerdeki dramatik değişimdir. Korkmuş ve saklanmakta olan bir grup adamdan, müjdeyi dünyanın her yerinde paylaşan kuvvetli ve cesur tanıklara dönüşmüşlerdir. Bu değişikliği, dirilmiş Mesih’in kendilerine gözükmüş olmasından başka ne açıklayabilir?İkinci kanıt elçi Pavlus’un hayatıdır. Pavlus’u kiliseye zulmeden biri olmaktan kilise için bir elçiye dönüştüren neydi? Bu değişikliği gerçekleştiren, diriltilmiş Mesih’in Şam yolunda ona görünmüş olmasıydı (Elçilerin İşleri 9:1-6). Üçüncü bir ikna edici kanıt da boş mezardır. Eğer Mesih ölümden dirilmediyse, bedeni nerededir? Öğrenciler ve başka insanlar O’nun gömüldüğü mezarı görmüştü. Geri döndüklerinde İsa’nın bedeni mezarda değildi. Melekler O’nun daha önceden vaat etmiş olduğu gibi ölümden dirildiğini bildirmişlerdi (Matta 28:5-7). Diriliş konusundaki dördüncü ek kanıt da İsa’nın kendilerine gözükmüş olduğu birçok insandır (Matta 28:5, 9, 16-17; Markos 16:9; Luka 24:13-35; Yuhanna 20:19, 24, 26-29, 21:1-14; Elçilerin İşleri 1:6-8; 1 Korintliler 15:5-7).İsa’nın dirilişinin bir başka kanıtı da, elçilerin İsa’nın dirilişine verdikleri önemdir. Mesih’in dirilişi konusundaki anahtar ayetlerle dolu bir bölüm de 1 Korintliler 15’dir. Bu bölümde, elçi Pavlus, Mesih’in dirilişini anlayıp ona inanmanın neden bu kadar önemli olduğunu açıklar. Diriliş aşağıdaki nedenlerden ötürü önemlidir: 1) Eğer Mesih ölümden dirilmediyse inanlılar da dirilmeyeceklerdir (1 Korintliler 15:12-15). 2). Eğer Mesih ölümden dirilmediyse günah için sunduğu kurban yeterli değildi (1 Korintliler 15:16-19). İsa’nın dirilişi O’nun ölümünün Tanrı tarafından bizim günahlarımızın kefareti olarak kabul edildiğini kanıtlamıştı. Eğer İsa sadece ölüp ölü olarak kalsaydı, bu O’nun sunduğu kurbanın yeterli olmadığını gösterecekti. Bunun sonucu olarak, inanlıların günahları bağışlanmayacaktı ve öldükten sonra ölü olarak kalmayı sürdüreceklerdi (1 Korintliler 15:16-19). Sonsuz yaşam diye bir şey olmayacaktı (Yuhanna 3:16). “Oysa Mesih, ölmüş olanların ilk örneği olarak ölümden dirilmiştir” (1 Korintliler 15:20).Son olarak, Kutsal Yazılar İsa Mesih’e iman edenlerin tıpkı O’nun gibi sonsuz yaşama diriltilecekleri konusunda açıktır (1 Korintliler 15:20-23). Birinci Korintliler 15, Mesih’in dirilişinin O’nun günah üzerindeki zaferini kanıtladığını ve bizlere günah üzerinde zaferli olarak yaşama gücü verdiğini tanımlayarak devam eder (1 Korintliler 15:24-34). Bizim alacağımız diriltilmiş bedenin yüce doğasını tanımlar (1 Korintliler 15:35-49). Mesih’in dirilişinden ötürü, O’na iman eden herkesin ölüm üzerinde nihai zafere sahip olacağını bildirir (1 Korintliler 15:50-58).Mesih’in dirilişi çok yüce bir gerçektir! “Bu nedenle, sevgili kardeşlerim, Rab yolunda verdiğiniz emeğin boşa gitmeyeceğini bilerek dayanın, sarsılmayın, Rab’bin işinde her zaman gayretli olun” (1 Korintliler 15:58). Kutsal Kitap’a göre, İsa Mesih’in dirilişi kesinlikle doğrudur. Kutsal Kitap Mesih’in dirilişini kaydeder, bu dirilişe 400’den fazla kişinin tanık olduğunu kaydeder ve İsa’nın dirilişinin tarihsel gerçeği üzerinde çok önemli bir Hıristiyan doktrini oluşturur.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir