Bahabey caddesi sinema meydanı Yavruturna mah, cengiz topel cad. No: 2/B Erdem Apt B blok Çorum/Merkez

Bir yetenekle ruhsal bir armağan arasındaki fark nedir?

Bir yetenekle ruhsal bir armağan arasındaki fark nedir?

Kutsal Ruh
Soru : Bir yetenekle ruhsal bir armağan arasındaki fark nedir?

Yanıt : Yeteneklerle ruhsal armağanlar arasında hem benzerlikler, hem de farklılıklar vardır. Her ikisi de Tanrı’dan gelen armağanlardır. Her ikisinin etkinliği de kullanımla artar. Her ikisinin de bencil amaçlar için değil, başkaları için kullanılması tasarlanmıştır. Birinci Korintliler 12:7 ruhsal armağanların kendimi için değil, başkalarının yararına verilmiş olduğunu bildirir. İki büyük buyruk Tanrı’yı ve başkalarını sevmekle ilgili olduğundan buradan kişinin yeteneklerini de bu amaçlar için kullanması gerektiği sonucu çıkar. Ancak bu yetenek ve ruhsal armağanların kime ve ne zaman verildiği farklılık gösterir. Tanrı’ya ya da Mesih’e inancına bakılmadan bir insana, genler (bazılarının müzik, sanat ya da matematiğe karşı doğal bir yeteneği vardır) ve çevre (müzisyen bir ailede büyümek kişinin müzik alanında bir yetenek geliştirmesine yardımcı olacaktır) ya da Tanrı’nın belirli bireylere belirli yetenekler vermeyi arzulamış olmasından ötürü (örneğin, Mısır’dan Çıkış 31:1-6’daki Besalel gibi) doğal yetenekler verilir. Ruhsal armağanlar bütün inanlılara Kutsal Ruh tarafından günahlarının bağışlanması için Mesih’e güvendikleri an verilir (Romalılar 12:3, 6). Kutsal Ruh o anda yeni inanlıya, o inanlının sahip olmasını arzuladığı ruhsal armağan(lar)ı verir (1 Korintliler 12:11).Romalılar 12:3-8 ruhsal armağanları aşağıda görüldüğü şekilde listeler: peygamberlik, başkalarına hizmet (genel anlamda), öğretmek, öğüt vermek, cömertlik, önderlik ve merhamet göstermek. Birinci Korintliler 12:8-11 armağanları, bilgece konuşma yeteneği (ruhsal bilgeliği iletme yeteneği), bilgi iletme yeteneği (pratik gerçeği iletme yeteneği), iman (Tanrı’ya olağanüstü bir güven), mucize yapmak, peygamberlik, ruhları ayırt etme, birine çeşitli dillerle konuşma (öğrenmediği bir dili konuşabilme) ve bu dilleri çevirme armağanı olarak listeler. Tanrı’nın kilisesine, elçiler, peygamberler, müjdeciler ve vaiz-öğretmenler verdiğinden söz eden üçüncü liste Efesliler 4:10-12’de yer alır. Ayrıca hiçbir iki liste birbirinin aynı olmadığından kaç tane ruhsal armağan olduğu da sorulmaktadır. Kutsal Kitap’taki listelerin tamam olmadığı ve Kutsal Kitap’ın sözünü ettiklerinden başka ek ruhsal armağanlar olması da olasıdır.Bir insan yeteneklerini geliştirip, daha sonra o çizgide bir meslek ya da hobi seçebileceği halde, ruhsal armağanlar Kutsal Ruh tarafından Mesih’in kilisesini geliştirmek için verilir. Bu bakımdan, bütün Hristiyanlar’ın Mesih’in müjdesinin yayılması için aktif bir rol oynamaları gerektir. Hepsi de, “hizmet görevini yapmak” üzere çağrılmış ve donatılmıştır (Efesliler 4:12). Hepsi de, Mesih’in kendileri için yapmış olduğu her şeyden ötürü Mesih’in davasına katkıda bulunabilmek için yeteneklendirilmiştir. Bunu yaparak, Mesih için çalışmaları aracılığıyla yaşamlarında tatmin bulurlar. Kutsalları Tanrı’nın kendilerini çağırmış olduğu hizmette daha da iyi donanımlı olmaları için onları geliştirmeye yardım etmek kilise önderlerinin görevidir. Ruhsal armağanların verilmesindeki amaç, kilisenin bir bütün olarak büyümesi, Mesih’in bedeninin her üyesinin birlikte sağlayışı aracılığıyla kuvvetlenmesidir.Ruhsal armağanlarla yetenekler arasındaki farklılıkları özetleyelim: 1) Bir yetenek, genetik ve/veya eğitimin sonucu olabilir, bir ruhsal armağan ise Kutsal Ruh’un gücünün sonucudur. 2) Hristiyan olsun olmasın herkesin bir yeteneği olabilir; ancak sadece Hristiyanlar ruhsal armağanlara sahip olabilir. 3) Hem yetenekler, hem de ruhsal armağanların Tanrı’nın yüceliği ve başkalarına hizmet etmek için kullanılmaları gerektiği halde, ruhsal armağanlar bu görevlere odaklıdır, yetenekler ise ruhsallıkla hiç alakası olmayan amaçlar için kullanılabilir. 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir