Bahabey caddesi sinema meydanı Yavruturna mah, cengiz topel cad. No: 2/B Erdem Apt B blok Çorum/Merkez

Etiket: Kutsal Ruh Armağanları

Kutsal Ruh

Kutsal Ruh’un Armağanları (Nelerdir / Devam Edenler)

RUHSAL ARMAGANLAR KİLİSENİN İŞARETLERİNDEN BİR BAŞKASI İSE BİRLİKTİR.             Bu işaret kilisenin tanımının doğasında yer almaktadır. Kilise, İsa Mesih üzerine bina edilmiştir. Kutsal Ruh aracılığı ile var olmuştur, artık Tanrı’nın gözünde yeni bir halk olan, her ırktan insanlar tarafından oluşturulmaktadır. Eğer kilise İsa Mesih üzerine bina edilmiş ise tek bir temeli, tek bir Tanrı’sı ve tek…
Devamı

Kutsal Ruh

Bilinmeyen dillerde konuşmak, kişinin Kutsal Ruh’a sahip olduğunun kanıtı mıdır?

Soru : Bilinmeyen dillerde konuşmak, kişinin Kutsal Ruh’a sahip olduğunun kanıtı mıdır? Yanıt : Elçilerin İşleri kitabında Kutsal Ruh’un alınmasına bilinmeyen dillerde konuşmanın eşlik ettiği üç olay vardır: Elçilerin İşleri 2:4, 10:44-46 ve 19:6. Ancak, Kutsal Kitap’ta bilinmeyen dillerle konuşmanın Kutsal Ruh’u almanın bir kanıtı olması konusunda sadece bu üç olay yer almaktadır. Elçilerin İşleri kitabı boyunca…
Devamı

Kutsal Ruh

Bir yetenekle ruhsal bir armağan arasındaki fark nedir?

Soru : Bir yetenekle ruhsal bir armağan arasındaki fark nedir? Yanıt : Yeteneklerle ruhsal armağanlar arasında hem benzerlikler, hem de farklılıklar vardır. Her ikisi de Tanrı’dan gelen armağanlardır. Her ikisinin etkinliği de kullanımla artar. Her ikisinin de bencil amaçlar için değil, başkaları için kullanılması tasarlanmıştır. Birinci Korintliler 12:7 ruhsal armağanların kendimi için değil, başkalarının yararına verilmiş olduğunu…
Devamı

Kutsal Ruh

Kutsal Ruh’un meyvesi nedir?

Soru : Kutsal Ruh’un Meyveleri Nelerdir? Yanıt : Galatyalılar 5:22-23 bize şöyle der: “Ruh’un ürünüyse sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve özdenetimdir. Bu tür nitelikleri yasaklayan yasa yoktur.” Kutsal Ruh’un meyvesi, Kutsal Ruh’un bir Hristiyan’ın yaşamındaki varlığının sonucudur. Kutsal Kitap herkesin, İsa Mesih’e iman ettiği an Kutsal Ruh’u aldığını açıkça bildirir (Romalılar 8:9;…
Devamı

Kutsal Ruh

Tanrı ruhsal armağanları nasıl dağıtır? Tanrı bana Kendisinden istediğim ruhsal armağanı verir mi?

Soru : Tanrı ruhsal armağanları nasıl dağıtır? Tanrı bana Kendisinden istediğim ruhsal armağanı verir mi? Yanıt : Romalılar 12:3-8 ve 1 Korintliler bölüm 12, her Hristiyan’a Rab’bin Kendi seçimine göre ruhsal armağanlar verildiğini açıkça bildirir. Ruhsal armağanlar Mesih’in bedeninin yararlanması için verilmiştir (1 Korintliler 12:7, 14:12). Bu armağanların tam olarak ne zaman verildiği kesin bir şekilde…
Devamı

Kutsal Ruh

Dillerde konuşma armağanı nedir? Dillerde konuşma armağanı bugün geçerli midir?

Soru : Bilinmeyen dillerle konuşma armağanı nedir? Yanıt :Bilinmeyen dillerde konuşma durumu ilk kez Pentikost Günü’nde gerçekleşmişti ve Kutsal Kitap’ta Elçilerin İşleri 2:1-4’de yer alır. Elçiler gidip müjdeyi kalabalıklarla paylaşırlarken onlarla kendi dillerinde konuşmuşlardı: “Ama her birimiz Tanrı’nın büyük işlerinin kendi dilimizde konuşulduğunu işitiyoruz” (Elçilerin İşleri 2:11). Diller olarak tercüme edilen Grekçe sözcük aslında “lisanlar”…
Devamı

Kutsal Ruh

Ruh’un mucizesel armağanları günümüz için midir?

Soru : Ruh’un mucizesel armağanları günümüz için midir? Yanıt : İlk olarak, bunun Tanrı’nın günümüzde hâlâ mucizeler gerçekleştirip gerçekleştirmediğiyle ilgili bir soru olmadığını anlamak önemlidir. Günümüzde Tanrı’nın insanları iyileştirmediğini, insanlara hitap etmediğini ve mucizesel belirtiler ve harikalar yapmadığını iddia etmek akılsızca ve Kutsal Kitap’a aykırı bir şey olur. Soru, Ruh’un öncelikle 1 Korintliler 12-14’de tanımlanan mucizesel…
Devamı

Kutsal Ruh

Ruhsal armağanımın ne olduğunu nasıl bilebilirim?

Soru : Ruhsal armağanımın ne olduğunu nasıl bilebilirim?Yanıt : Ruhsal armağanlarımızın tam olarak neler olduğunu bize söyleyebilecek sihirli bir formül ya da kesin bir test yoktur. Kutsal Ruh armağanları Kendisinin belirlediği şekilde dağıtır (1 Korintliler 12:7-11). Hıristiyanlar için yaygın bir sorun, Tanrı’ya sadece armağanlandırılmış olduğumuzu düşündüğümüz alanda hizmet etmeyi isteyecek derecede ruhsal armağanımıza takılıp kalmaktır. Ancak…
Devamı