Bahabey caddesi sinema meydanı Yavruturna mah, cengiz topel cad. No: 2/B Erdem Apt B blok Çorum/Merkez

68. İnsanların “kutsal” olması hakkında ayetler var mı?

68. İnsanların “kutsal” olması hakkında ayetler var mı?

KURAN ve KUTSAL KİTAP'A GÖRE 100 SORU

Kutsal Kitap’a Göre           Evet  Hayır

Kuran’a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP’A GÖRE
Çıkış 22:31……..Bana mukaddes adamlar olacaksınız.

Levililer 11:44*…Allahınız RAB ben im…mukaddes olun; çünkü ben mukaddesim.

Levililer 19:2…..Mukaddes olacaksınız; çünkü ben Allahınız RAB mukaddesim.

Levililer 21:7…..kahin Allahına mukaddestir.

Tesniye 7:6……..Allahın RABBE mukaddes bir kavmsın …has kavm olmak üzere seni seçti.

1 Korintliler 3:16-17..Tanrı’nın tapınağı kutsaldır ve o tapınak sizsiniz.

2 Korintliler 7:1..Tanrı korkusunda yaşayarak kutsallıkta mükemmel olalım.

Efesliler 4:24…..kutsallıkta Tanrı’nın benzerliğine göre yaratılmış yeni yaradılışı giyinin.

Kolosililer 1:22…Mesih, sizi Tanrı’nın önünde kutsal, lekesiz ve kusursuz olarak çıkarmak için öz bedeninin ölümü sayesinde sizi Tanrı’yla barıştırdı.

2 Timoteyus 1:9….Tanrı bizi, yaptıklarımıza göre değil, kendi amacına ve lütfuna göre kurtarıp kutsal bir yaşama çağırdı.

1 Selanikliler 3:13..kutsallıkta kusursuz olmanız için yüreklerinizi pekiştirsin.

İbraniler 10:9-10..İsa Mesih’in bedeninin ilk ve son kez sunulmasıyla kutsal kılındık.

İbraniler 12:10&14*..Tanrı, kendisinin kutsallığına ortak olalım diye bizi…terbiye ediyor…kutsal olmak için gayret edin. Kutsallığa sahip olmadan kimse Rab’bi göremeyecek.

1 Petrus 1:15-16…Tanrı kutsal olduğuna göre, siz de her davranışınızda kutsal olun.

1 Petrus 2:5…….İsa Mesih aracılığıyla…kutsal bir kahinler topluluğu olursunuz.

Esinleme 22:10-11..beklenen zaman yakındır…Kutsal olan kutsal kalsın. Kötülük yapan, yine…KURANA GÖRE
Kur’an’da bu konuda herhangi bir ayet yoktur!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir