Bahabey caddesi sinema meydanı Yavruturna mah, cengiz topel cad. No: 2/B Erdem Apt B blok Çorum/Merkez

14. Allah, vahiy dışında insanlarla doğrudan konuşur mu?

14. Allah, vahiy dışında insanlarla doğrudan konuşur mu?

KURAN ve KUTSAL KİTAP'A GÖRE 100 SORU

Kutsal Kitap’a Göre           Evet  Hayır

Kuran’a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP’A GÖRE
Tekvin 3:8-9*……bahçede gezmekte olan RAB Allahın sesini işittiler…gizlendiler.

Tekvin 6:9 & 13….Nuh sadık adamdı…Nuh Allah ile yürüdü…Ve Allah Nuha dedi…

Tekvin 26:23-24….Beer-şebaya çıktı. Ve o gecede RAB ona görünüp dedi…ben seninle beraberim…

Çıkış 3:1-6……..Musa…ateş alevinde ona göründü…RAB görünce…Allah ona çalının ortasından çağırıp dedi: Musa, Musa! Ve o: İşte ben dedi. Ve dedi: Buraya yaklaşma…çünkü üzerinde durduğun yer mukaddes topraktır.

Sayılar 12:7-8…..Kulum Musa…açıkça, ağız ağıza söyleşeceğim…ve RABBİN suretini görecek.

Yeşu 1:1-2………RAB Musanın hizmetçisi Nun oğlu Yeşua söyleyip dedi…kalk…Erdenden geçin.

1 Samuel 3:1-11….RAB Samueli çağırdı; ve o: İşte ben, dedi…Ve RAB Samuele dedi…ve o: İşte ben…

1 Krallar 17:2-4..İlya…ona RABBİN şu sözü geldi;…gizlen.Yuhanna 12:27-28…Baba adını yücelt!…gökten bir ses geldi: Adımı yücelttim, yine yücelteceğim.

Markos 9:7………Buluttan gelen bir ses, “Sevgili Oğlum budur, O’nu dinleyin!”

Elç. İş. 8:29……Ruh Filipus’a “Git” dedi, “şu arabaya yetiş.”

Elç. İş. 9:4-6…..Saul, bir sesi…işitti…“Ben senin zulmettiğin İsa’yım” diye cevap geldi.

Elç. İş. 9:10……Bir görümde Rab ona, “Hananya!” diye seslendi. “Buradayım Rab” dedi Hananya.

1 Korintliler 14:1&25…peygamberlik yeteneğini gayretle isteyin…Tanrı gerçekten aranızdadır!

1 Korintliler 14:2.Bilmediği dilde konuşursa..Tanrı’yla konuşur.

1 Korintliler 14:28-30*.bilmediği dilde konuşan…kendi içinden Tanrı’yla konuşsun…Tanrı’dan bir esin gelirse, konuşmakta olan sussun…hepiniz teker teker peygamberlikte bulunabilirsiniz.KURANA GÖRE
Şura 42:51*……..Allah bir insanla (karşılıklı) konuşmaz. Ancak vahiyle…yahut perde arkasından konuşur;

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir