Bahabey caddesi sinema meydanı Yavruturna mah, cengiz topel cad. No: 2/B Erdem Apt B blok Çorum/Merkez

13. Allah kendisini insanlara somut bir şekilde gösterebilir mi?

13. Allah kendisini insanlara somut bir şekilde gösterebilir mi?

KURAN ve KUTSAL KİTAP'A GÖRE 100 SORU

Kutsal Kitap’a Göre           Evet  Hayır

Kuran’a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP’A GÖRE
Tekvin 1:26-27…..Allah dedi; Suretimizde, benzeyişimize göre insan yapalım…onu Allahın suretinde…

Tekvin 18:1,8,22…RAB ona göründü…yediler…İbrahim hala RABBİN önünde duruyordu.

Tekvin 32:24-30….Yakub…bir adam onunla güreşti… Allah ile insanlarla uğraşıp yendin… mubarek kıldı…Allahı yüz yüze gördüm

Çıkış 33:11-15*….RAB Musa ile, bir adam arkadaşı ile söyleşir gibi, yüz yüze söyleşirdi.

Çıkış 33:18-23…..Musa…niyaz ederim, kendi izzetini bana göster…senin önünden geçireceğim…arkamı göreceksin; fakat yüzüm görülmeyecek.

Sayılar 12:7-8…..Kulum Musa…açıkça, ağız ağıza söyleşeceğim…ve RABBİN suretini görecek.

İşaya 6:3-8……..Vay başıma…çünkü gözlerim kıralı,orduların RABBİNİ gördü…sesini işittim:

Matta 5:8……….Ne mutlu yüreği temiz olanlara! Onlar Tanrı’yı görecekler.

Yuhanna 5:37*……Beni gönderen Baba…Siz hiçbir zaman O’nun ne sesini işittiniz, ne de şeklini gördünüz.

Filipililer 2:5-11.Mesih, Tanrı özüne sahip olduğu halde…yüceliğinden soyunarak kul özünü aldı ve insan benzeyişinde doğdu…kendini alçalttı.

Esinleme 1:12-18…insanoğluna benzer biri’ni gördüm…yığıldım.

Esinleme 4:2-5…..bir taht ve tahtın üzerinde oturan birini gördüm…bir görünüşü vardı.

Esinleme 21:3-4….İşte, Tanrı’nın konutu insanların arasındadır.

Esinleme 22:3-4….Tanrı’nın ve Kuzu’nun tahtı kentin içinde olacak ve…O’nun yüzünü görecek.

KURANA GÖRE
En’am 6:103*…….Gözler O’nu görmez, O gözleri görür; O latif (gözle görülmez…)

A’raf 7:143*…….Musa…Rabb’im, bana (kendini) göster, sana bakayım!”…“Sen beni göremezsin.”

Hac 22:63……….Doğrusu Allah latiftir…

Lokman 31:16…….Görmedin mi…Allah latiftir… Mülk 67:14………Yaratan bilmez mi? O latiftir… 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir