Bahabey caddesi sinema meydanı Yavruturna mah, cengiz topel cad. No: 2/B Erdem Apt B blok Çorum/Merkez

Etiket: Gerçek

Dar yol

Gerçeğe Giden Tek Yol

Birinci Ev! Tanrı adil olanı yapacak…. Bütün bunlar, Rab İsa alev alev yanan ateş içinde güçlü melekleriyle gökten gelip göründüğü zaman olacak. Rabb’imiz İsa, Tanrı’yı tanımayanları ve kendisiyle ilgili müjdeye uymayanları cezalandıracak. Böyleleri O’nun varlığından ve gücünün yüceliğinden uzak kalarak sonsuza dek mahvolma cezasına çarptırılacaklar. 2.Selanik. 1: 6-9 Gözlerini açtı… İlk gördüğü şey, görememek oldu.…
Devamı

Makaleler

Bazı Kaynaklar İncil’in Vahiy Bölümünün Bir Yorumu Çöl Düşünceleri Perpetrua’nın Seçimi Öğretiş ve Araştırmalar Rönesans ve Reform Hareketi ve Kiliseye Etkileri İlk Kilise Tarihi, Yükselişi, Kilise Babaları İlk Kilise ve Günümüz Kilise Kurulumu/Uygulamaları Kutsal Kitaplar Nedir? Ne Öğretir? Elçi Pavlus’a göre Kadın Gerçeğe Giden Tek Yol Hristiyanlık’ta Kadın ve Kadın’ın Yeri Kutsal Ruh’un Armağanları (Nelerdir…
Devamı

Marangozdan Öte Josh Mc Dowell

İsa`nin Öğrencileri Yalan uğurna mi Öldüler?

Mesih inancına yapılan en büyük saldırılarda sık sık göz ardı edilen bir konu da İsa’nın elçilerindeki değişmedir. Elçilerin değişen yaşamları İsa’nın iddialarının gerçekliğini kanıtlamak için sağlam bir tanıklık oluşturur. Mesih inancı tarihsel olduğundan, doğruluğunu araştırmak için hem yazılı, hem de sözlü tanıklığa dayanmamız gereklidir. “Tarihin” birçok tanımı vardır, ama benim tercih ettiğim tanım, “tanıklığa dayanan…
Devamı

Kutsal Kitap Tanrı Sözüdür

Tanrı Gerçeğinin İki Direği

Bu kitabın ilk bölümünde Kutsal Kitap ile Kuran arasındaki birçok esaslı farklılıkları ortaya koyarak, her ikisinin de doğru olmasının mümkün olmadığını gösterdik. Ondan sonra, bu olanaksızlığı bilen bazı Müslüman yazarların, Kutsal Kitap’a ilişkin bize yönelttikleri soru şeklindeki iftiraları ele aldık. Dört bölüm boyunca bu sorulara ayrıntılı bir şekilde cevap verirken ayrıca Kutsal Kitap’ın ol-ağanüstü tutarlılığını…
Devamı

Kutsal Kitap Tanrı Sözüdür

2. Bölüme Cevap Yunus’un İşareti Gerçekte Ne İdi?

YUNUS’UN İŞARETİ GERÇEKTE NEYDİ Hem Kutsal Kitap ve hem de Kuran’a göre İsa Mesih, İsrail diyarındaki üç yıllık kısa hizmeti içinde birçok büyük mucizeler yapmıştır. Yahudilerin bir çoğu bu işaret ve harikaların gerçekleştiğini gördüklerinde O’na inandılar. Ama Yahudilerin önderleri O’na inanmayı reddettiler ve yaptığı mücizeler yaygın bir biçimde bilinse de, sık sık işaretler göstermesi hatta…
Devamı

Cennet ve Cehennem Hakkındaki Sorular

Cehennem gerçek midir? Cehennem sonsuza dek midir?

Soru : Cehennem gerçek midir? Cehennem sonsuza dek midir? Yanıt: Cennetin varlığına inanan insanların cehennemin varlığına inanan insanlara oranla çok daha yüksek sayıda olması ilginçtir. Ancak Kutsal Kitap’a göre, cehennem de cennet kadar gerçektir. Kutsal Kitap cehennemin kötülerin/inanlı olmayan kişilerin öldükten sonra gönderildikleri gerçek bir yer olduğunu çok açık bir şekilde bildirir. Hepimiz Tanrı’ya karşı günah…
Devamı

Kutsal Kitap Hakkındaki Sorular

Kutsal Kitap gerçekten Tanrı Sözü müdür?

Soru : Kutsal Kitap (Tevrat, Zebur, İncil) gerçekten Tanrı’nın Sözü müdür? Yanıt: Bu soruya verdiğimiz yanıt, sadece Kutsal Kitap’a ve onun yaşamlarımız için önemine nasıl baktığımızı belirlemekle kalmaz, aynı zamanda bizim üzerimizde de nihai bir sonsuz etkisi olacaktır. Eğer Kutsal Kitap gerçekten de Tanrı’nın Sözü’yse, o zaman bizler O’nu çok değerli sayar, onu etüt eder, ona…
Devamı

İsa Mesih Kim

İsa gerçekten yaşadı mı? İsa Mesih hakkında herhangi bir tarihsel kanıt var mı?

Soru : İsa gerçekten yaşadı mı? İsa Mesih hakkında herhangi bir tarihsel kanıt var mı? Yanıt: Bu soru sorulduğunda, tipik olarak, bu soruyu soran kişi soruya, “Kutsal Kitap’ın dışında” sözleriyle otorite kazandırmaya çalışır. Biz, Kutsal Kitap’ın İsa’nın varlığı konusunda kanıt kaynağı sayılamayacağı düşüncesine katılmıyoruz. Yeni Antlaşma olan İncil’de İsa Mesih’ten söz eden yüzlerce ayet vardır. Müjdeler’in…
Devamı