Bahabey caddesi sinema meydanı Yavruturna mah, cengiz topel cad. No: 2/B Erdem Apt B blok Çorum/Merkez

Yaratılış Kitabı’ndaki insanların ömürleri neden bu kadar uzundu?

Yaratılış Kitabı’ndaki insanların ömürleri neden bu kadar uzundu?

İnsanlık Hakkındaki Sorular
Soru : Yaratılış (Tevrat) Kitabı’ndaki ilk insanların ömürleri neden bu kadar uzundu?

Yanıt: Yaratılış Kitabı’ndaki insanların ömürlerinin neden bu kadar uzun olduğu bir sırdır. Kutsal Kitap bilginleri bu konuda birçok teoriler ortaya atmışlardır. Yaratılış Kitabı’nın 5’ci bölümünde yer alan soy ağacı, Adem’in soyundan gelen ve sonunda Mesih’in doğacağı Tanrı yolundaki insanların soyağacını kaydeder. Tanrı’nın bu soyu, Tanrı yolunda olmaları ve itaatlerinden ötürü özellikle uzun ömürlerle bereketlemiş olması mümkündür. Bu olası bir açıklama olduğu halde, Kutsal Kitap hiçbir yerinde, uzun ömürleri, Yaratılış Kitabı’nın 5’ci bölümündeki bireylere özel bir şey olarak yansıtmamaktadır. Ayrıca, Yaratılış Kitabı’nın 5’ci bölümü, bu soyağacında yer alan bireyler arasında Hanok’tan başka kimseyi özellikle Tanrı yolunda olarak tanımlamamaktadır. O zaman dilimi içinde yaşamış olan herkesin birkaç yüz yaşamış olması mümkündür. Buna büyük bir olasılıkla birkaç etken katkıda bulunmuştur.Yaratılış Kitabı’nın 1’ci bölümünden 6 ve 7’ci ayetler, göğün üzerinde bir su tabakası olduğundan, bu suyun yeryüzünü çevreleyerek örttüğünden söz eder. Böyle bir örtü dünya üzerinde sera etkisi yaratarak şimdi yeryüzüne erişen radyasyonunun büyük bir kısmının dünyaya erişmesini engellemiş olacaktı. Bu da ideal yaşam koşulları oluşturmuş olacaktı. Yaratılış 7:11, Nuh’un Tufanı sırasında, su örtüsünün yeryüzüne dökülerek ideal yaşam şartlarına son verdiğini belirtir. Tufan’dan önce yaşayan insanların ömürlerini (Yaratılış 5:1-32), Tufan’dan sonra yaşayanlarınkiyle kıyaslayın (Yaratılış 11:10-32). Tufan’ın hemen ardından insanların yaşam süreleri dramatik bir şekilde kısalmıştır.Göz önünde bulundurulması gereken bir başka etken de, yaratıştan sonraki ilk birkaç kuşak içinde, insan genetik kodunda birkaç defo oluşmuş olmasıdır. Adem’le Havva kusursuz olarak yaratılmışlardı. Hastalıklara, illetlere karşı epey dirençliydiler. Onların soyundan gelen kişiler de daha az derecede olsa da aynı avantajları miras alacaklardı. Zamanla, günahın sonucu olarak, insan genetik kodu git gide daha çok bozuldu ve insanlar hastalık ve illetlerden git gide daha kolay etkilenmeye başladılar. Bu da ömürlerin büyük ölçüde kısalmasına neden olabilirdi.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir