Bahabey caddesi sinema meydanı Yavruturna mah, cengiz topel cad. No: 2/B Erdem Apt B blok Çorum/Merkez

Sonsuz kurtulmuşluk’ öğtretisi Kutsal Kitap’a uygun mudur?

Sonsuz kurtulmuşluk’ öğtretisi Kutsal Kitap’a uygun mudur?

Kurtuluş Hakkındaki Sorular
Soru : Sonsuz güvenlik Kutsal Kitap’a uygun mudur?

Yanıt: İnsanlar Mesih’i Kurtarıcıları olarak tanıdıklarında, Tanrı’yla sonsuz güvenliklerini garantileyen bir ilişkinin içine sokulurlar. Yahuda 24 şöyle bildirir: “Kurtarıcımız tek Tanrı, sizi düşmekten alıkoyacak, büyük sevinç içinde lekesiz olarak yüce huzuruna çıkaracak güçtedir.” Tanrı’nın gücü inanlıyı düşmekten alıkoyacak güçtedir. O’nun bizi Kendi yüce huzurunda sunması bize değil, O’na bağlı olan bir şeydir. Sonsuz güvenliğimiz, bizim kendi kurtuluşumuzu korumamızın değil, Tanrı’nın bizi korumasının sonucudur.Rab İsa Mesih, “Onlara sonsuz yaşam veririm; asla mahvolmayacaklar. Onları hiç kimse elimden kapamaz. Onları Baba’nın elinden kapmaya kimsenin gücü yetmez” diye bildirmiştir (Yuhanna 10:28-29b). Hem İsa, hem de Baba, bizi ellerinde sıkı sıkıya tutmaktadır. Bizi hem Baba’nın, hem de Oğul’un kavrayışından kim ayırabilir ki?Efesliler 4:30 bize inanlıların “kurtuluş günü için mühürlendiklerini” söyler. Eğer inanlılar sonsuz güvenliğe sahip olmasalardı, mühürleniş gerçekten de kurtuluş günü için değil, sadece günah işleme, dinden dönme ya da inançsızlık günü için olurdu. Yuhanna 3:15-16 bizlere, İsa Mesih’e iman eden herkesin “sonsuz yaşamı olduğunu” söyler. Bir insana sonsuz yaşam vaat edilip de o sonsuz yaşam sonra ondan alınırsa, o zaten baştan beri “sonsuz” değildir. Eğer sonsuz güvenlik doğru değilse, Kutsal Kitap’taki sonsuz yaşam vaatleri yanlış olurdu.Sonsuz güvenlik konusunu savunan en güçlü ayetler Romalılar 8:38-39’dur: “Eminim ki, ne ölüm, ne yaşam, ne melekler, ne yönetimler, ne şimdiki ne gelecek zaman, ne güçler, ne yükseklik, ne derinlik, ne de yaratılmış başka bir şey bizi Rabbimiz Mesih İsa’da olan Tanrı sevgisinden ayırmaya yetecektir. ” Sonsuz güvenliğimiz, Tanrı’nın kurtardığı kişilere olan sevgisini temel alır. Sonsuz güvenliğimiz Mesih tarafından satın alınmış, Baba tarafından vaat edilmiş ve Kutsal Ruh tarafından mühürlenmiştir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir