Bahabey caddesi sinema meydanı Yavruturna mah, cengiz topel cad. No: 2/B Erdem Apt B blok Çorum/Merkez

Mesih’in Yargı Kürsüsü nedir?

Mesih’in Yargı Kürsüsü nedir?

Cennet ve Cehennem Hakkındaki Sorular
Soru : Mesih İsa’nın Yargı Kürsüsü nedir?

Yanıt: Romalılar 14:10-12, “Tanrı’nın yargı kürsüsünün önüne hepimiz çıkacağız…Böylece her birimiz kendi adına Tanrı’ya hesap verecektir” der. İkinci Korintliler 5:10 bize, “Çünkü bedende yaşarken gerek iyi gerek kötü, yaptıklarımızın karşılığını almak için hepimiz Mesih’in yargı kürsüsü önüne çıkmak zorundayız” der. Her iki ayetin de metin çerçevesinden bu sözlerin inanlı olmayan kişilerden değil, Hristiyanlar’dan bahsettiği açıktır. Bu yüzden, Mesih’in yargı kürsüsü, inanlıların Mesih’e hayatları hakkında hesap vermelerini içerir. Mesih’in yargı kürsüsü, kurtuluşu belirlemez; kurtuluş Mesih’in bizim için sunduğu kurban (1 Yuhanna 2:2) ve O’na olan imanımız tarafından belirlenir (Yuhanna 3:16). Bizim bütün günahlarımız bağışlanmıştır ve onlardan ötürü hiçbir zaman mahkumiyet altına girmeyeceğiz (Romalılar 8:1). Mesih’in yargı kürsüsüne, Tanrı’nın günahlarımızı yargılaması olarak değil, Tanrı’nın yaşamlarımızı ödüllendirmesi olarak bakmalıyız. Evet, Kutsal Kitap’ın da dediği gibi, hayatlarımızın hesabını vermemiz gerekecektir. Bunun bir kısmının, işlemiş olduğumuz günahların hesabını vermek olacağı kesindir. Ancak, Mesih’in yargı kürsüsünün ana odağı bu olmayacaktır.Mesih’in yargı kürsüsünde, inanlılar Mesih’e ne kadar sadık bir şekilde hizmet etmiş oldukları temel alınarak ödüllendirileceklerdir (1 Korintliler 9:4-27; 2 Timoteos 2:5). Yargılandığımız şeylerden bazıları, Büyük Görev’e ne kadar iyi bir şekilde itaat ettiğimiz (Matta 28:18-20), günah üzerinde ne kadar zaferli olduğumuz (Romalılar 6:1-4) ve dilimizi ne kadar iyi bir şekilde kontrol altında tuttuğumuz da (Yakup 3:1-9) olacaktır. Kutsal Kitap inanlıların Mesih’e ne kadar sadık bir şekilde hizmet ettikleri temel alınarak kendilerine değişik şeyler için taçlar verildiğinden söz eder (1 Korintliler 9:4-27; 2 Timoteos 2:5). Kutsal Kitap’ta sözü edilen çeşitli taçlar 2 Timoteos 2:5, 2 Timoteos 4:8, Yakup 1:12, 1 Petrus 5:4 ve Vahiy 2:10’da tanımlanır. Yakup 1:12, Mesih’in yargı tahtı üzerinde nasıl düşünmemiz gerektiği konusunda iyi bir özet oluşturur: “Ne mutlu denemeye dayanan kişiye! Denemeden başarıyla çıktığı zaman Rab’bin kendisini sevenlere vaat ettiği yaşam tacını alacaktır.”

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir