Bahabey caddesi sinema meydanı Yavruturna mah, cengiz topel cad. No: 2/B Erdem Apt B blok Çorum/Merkez

Kutsal Kitap günümüze uygun mudur?

Kutsal Kitap günümüze uygun mudur?

Kutsal Kitap Hakkındaki Sorular
Soru : Kutsal Kitap günümüze uygun mudur?

Yanıt: İbraniler 4:12, “Tanrı’nın sözü diri ve etkilidir, iki ağızlı her kılıçtan keskindir. Canla ruhu, ilikle eklemleri birbirinden ayıracak kadar derinlere işler; yüreğin düşüncelerini ve amaçlarını yargılar” der. Kutsal Kitap bundan yaklaşık 1900 yıl önce tamamlanmış olduğu halde, günümüz için doğruluğu ve uygunluğu değişmemiş bir şekilde kalır. Kutsal Kitap, Tanrı’nın bize Kendisi ve insanlık için olan planı konusunda vermiş olduğu bütün vahiylerin tek tarafsız kaynağıdır.Kutsal Kitap, bilimsel gözlem ve araştırmalarla onaylanan doğal dünya konusunda epey çok bilgi içerir. Bu ayetlerden bazılarına şunlar dahildir: Levililer 17:11; Vaiz 1:6-7; Eyüp 36:27-29; Mezmur 102:25-27 ve Koloseliler 1:16-17. Kutsal Kitap’ın Tanrı’nın insanlık için olan kurtarıcı planı açıklığa kavuştukça, birçok farklı kişi çok canlı bir şekilde tanımlanır. Kutsal Kitap bu tanımlarda insan davranışları ve yatkınlıkları konusunda epey çok bilgi sağlar. Kendi gündelik deneyimlerimiz bu bilgilerin insanların durumu hakkında herhangi bir psikoloji ders kitabından daha doğru ve tanımlayıcı olduklarını gösterir. Kutsal Kitap’ta kaydedilmiş olan birçok tarihsel gerçek, Kutsal Kitap dışındaki kaynaklar tarafından onaylanmıştır. Tarihsel araştırmalar, aynı olaylar konusunda Kutsal Kitap’ın anlatımlarıyla Kutsal Kitap dışındaki anlatımlar arasında büyük bir uyumun söz konusu olduğunu sık sık gösterir.Ancak Kutsal Kitap bir tarih kitabı, psikoloji hakkında ders kitabı ya da bilimsel bir dergi değildir. Kutsal Kitap, Tanrı’nın Kendisinin kim olduğu ve insanlık için olan arzuları ve planları hakkında bize verdiği tanımları içerir. Bu vahyin en önemli unsuru, günah yüzünden Tanrı’dan ayrılmış olmamız ve Tanrı’nın Oğlu İsa Mesih’in çarmıhta sunduğu kurban aracılığıyla bu paydaşlığı düzeltmek için gerekenleri sağlamasıdır. Bizim kurtuluşa olan ihtiyacımız değişmez. Tanrı’nın bizi Kendisiyle barıştırma arzusu da öyle.Kutsal Kitap’ta çok miktarda doğru ve günümüze uygun bilgi vardır. Kutsal Kitap’ın en önemli, mesajı olan kurtuluş, insanlık için evrensel ve sürekli olarak uygundur. Tanrı’nın Sözü’nün modası hiçbir zaman geçmez, o hiçbir zaman hükümsüz olup yerine başkası geçmez ya da ondan iyisi olamaz. Kültürler değişir, yasalar değişir, nesiller gelip geçer ama Tanrı Sözü bugün de ilk yazıldığı zamanki gibi bize uygundur. Kutsal Kitap’ta yazılı olan her şey günümüzde bizim için uygun değildir ama Kutsal Yazılar’ın hepsi günümüzde yaşamlarımıza uygulayabileceğimiz ve uygulamamız gereken gerçeği içerir. 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir