Bahabey caddesi sinema meydanı Yavruturna mah, cengiz topel cad. No: 2/B Erdem Apt B blok Çorum/Merkez

Kurtuluş yalnız iman veya iman artı iş ile meydana geliyor?

Kurtuluş yalnız iman veya iman artı iş ile meydana geliyor?

Kurtuluş Hakkındaki Sorular
Soru : Kurtuluş sadece imanla mıdır, yoksa iman artı işlerle midir?

Yanıt: Bu soru bütün Hristiyan teolojisinin belki de en önemli sorusudur. Bu soru, Protestan kiliseleriyle Katolik Kilisesi arasındaki ayrılık olan Reform Hareketi’nin nedenidir. Bu soru, Kutsal Kitap’a göre olan Hristiyanlık’la “Hristiyan” tarikatların çoğu arasındaki en önemli farktır. Kurtuluş sadece imanla mıdır, yoksa iman artı işlerle midir?” Ben sadece İsa’ya inanarak mı kurtuldum, yoksa hem İsa’ya inanıp hem de belirli şeyler mi yapmam gerekiyor?Kutsal Kitap’taki anlaşılması zor olan bazı ayetler, sadece iman mi yoksa iman artı işler mi sorusunun yanıtını zorlaştırır. Romalılar 3:28, 5:1 ve Galatyalılar 3:24’ü Yakup 2:24’le kıyaslayın. Bazıları, Pavlus’la (kurtuluşun sadece imanla olmasıyla) Yakup (kurtuluşun iman artı işlerle olması) arasında bir farklılık görür. Pavlus dogmatik bir şekilde aklanmanın sadece imanla olduğunu söyler (Efesliler 2:8-9) ama Yakup aklanmanın iman artı işlerle olduğunu söylüyor gibidir. Bu görünürdeki sorun, Yakup’un tam olarak neden söz ettiği inceleyerek yanıtlanır. Yakup, bir insanın hiçbir iyi işle sonuçlanmadan imanı olacağı inancını yalanlamaktadır (Yakup 2:17-18). Yakup, Mesih’e gerçek bir imanın değişmiş bir yaşam ve iyi işleri ortaya koyacağını vurgulamaktadır (Yakup 2:20-26). Yakup aklanmanın iman artı işlerle gerçekleştiğini değil, imanla gerçekten aklanan bir insanın yaşamında iyi işler olacağını söylemektedir. Bir insan inanlı olduğunu iddia ettiği halde hayatında iyi işler yoksa o zaman büyük bir olasılıkla Mesih’e gerçekten iman etmemektedir (Yakup 2:14, 17, 20, 26).Pavlus da yazılarında aynı şeyi söyler. İnanlıların yaşamlarında var olması gereken iyi ürünler Galatyalılar 5:22-23’de listelenmiştir. Pavlus bize iyi işlerle değil, imanla kurtulduğumuzu söyledikten hemen sonra (Efesliler 2:8-9), bize iyi işler yapmak için yaratıldığımızı bildirir (Efesliler 2:10). Pavlus da, bir insanın hayatının değişmiş olmasını Yakup kadar bekler: “Bir kimse Mesih’teyse, yeni yaratıktır; eski şeyler geçmiş, her şey yeni olmuştur” (2 Korintliler 5:17). Yakup ve Pavlus, kurtuluş konusundaki öğretilerinde görüş ayrılığı içinde değildir. Aynı konuya farklı bakış açılarından yaklaşırlar. Pavlus sadece aklanmanın sadece imanla olduğunu, Yakup ise, Mesih’e gerçek imanın iyi işler oluşturduğunu vurgulamıştır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir