Bahabey caddesi sinema meydanı Yavruturna mah, cengiz topel cad. No: 2/B Erdem Apt B blok Çorum/Merkez

Hristiyan bir dünya görüşü nedir?

Hristiyan bir dünya görüşü nedir?

Teojoji
Soru : Hristiyan bir dünya görüşü nedir?

Yanıt: Bir “dünya görüşü” dünyaya belirli bir görüş açısıyla bakarak edinilen geniş kapsamlı bir kavramdan söz eder. O zaman, bir “Hristiyan dünya görüşü,” dünyaya bir Hristiyan bakış açıyla bakarak edinilen geniş kapsamlı bir kavramdır. Bir bireyin dünya görüşü onun “büyük resmidir,” dünya hakkındaki bütün inançlarının bir uyumudur. Onun gerçeği anlama biçimidir. Bir insanın dünya görüşü, onun günlük kararlarını vermesinde temel oluşturur ve bu yüzden de çok önemlidir.Masanın üzerinde duran bir elma birkaç kişi tarafından görülür. Elmaya bakan bir botanist onu sınıflandırır. Bir ressam bir natürmont görür ve onu çizer. Bir marketçi bir mal görür ve envanterine ekler. Bir çocuk öğle yemeği görür ve onu yer. Dünyaya bütün olarak nasıl baktığımız her duruma bakışımızı etkiler. Hristiyan olsun, olmasın her dünya görüşü en az şu üç soruyu ele alır:1) Nereden geldik? (ve neden buradayız?)
2) Dünyanın nesi var?
3) Onu nasıl düzeltebiliriz?Günümüzde yaygın olan bir dünya görüşü natüralizmdir ve bu üç soruyu şöyle yanıtlar: 1) Bizler doğanın hiçbir gerçek amacı olmadan rastgele etkinliklerinin ürünüyüz. 2) Doğaya gerektiği gibi saygı göstermiyoruz. 3) Dünyayı, ekoloji ve çevreyi korumakla kurtarabiliriz. Natüralist bir dünya görüşü, ahlaksal görecelik, varoluşçuluk, pragmatizm ve ütopyacılık gibi birçok bağlantılı felsefe oluşturur.Diğer yandan bir Hristiyan dünya görüşü, bu üç soruyu Kutsal Kitap’ı temel alarak yanıtlar: 1) Bizler Tanrı’nın dünyayı yönetmek ve Kendisiyle paydaşlık etmek üzere yaratmış olduğu kişileriz (Yaratılış 1:27-28; 2:15). 2). Bizler Tanrı’ya karşı günah işledik ve bütün dünyayı bir lanete tabi kıldık (Yaratılış 3). 3) Tanrı’nın Kendisi dünyayı, Oğlu İsa Mesih’in sunduğu kurban aracılığıyla kurtardı (Yaratılış 3:15; Luka 19:10) ve bir gün yaratılışı eski kusursuz durumuna kavuşturacaktır (Yeşaya 65:17-25). Bir Hristiyan dünya görüşü bizleri ahlaksal mutlaklara, mucizelere, insanın değer ve onuruna ve kurtuluş olasılığına inanmaya yöneltir.Bir dünya görüşünün kapsamlı olduğunu hatırlamak önemlidir. Dünya görüşü, paradan ahlaka, politikadan sanata hayatın her alanını etkiler. Gerçek Hristiyanlık, kilisede kullanılacak bir dizi düşünceden daha fazlasıdır. Kutsal Kitap’ta öğretildiği şekliyle Hristiyanlık bir dünya görüşüdür. Kutsal Kitap hiçbir zaman “dindar” ve “laik” yaşam arasında bir ayrım yapmaz, var olan tek hayat Hristiyan yaşamıdır. İsa Kendisinin, “yol, gerçek ve yaşam” olduğunu bildirmiştir (Yuhanna 14:6) ve bunu yaparak da bizim dünyaya bakış açımız haline gelmiştir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir