Bahabey caddesi sinema meydanı Yavruturna mah, cengiz topel cad. No: 2/B Erdem Apt B blok Çorum/Merkez

Hristiyan barışması nedir? Tanrı’yla neden barışmamız gerekmektedir?

Hristiyan barışması nedir? Tanrı’yla neden barışmamız gerekmektedir?

Kurtuluş Hakkındaki Sorular
Soru : Hristiyan barışması nedir? Tanrı’yla neden barışmamız gerekmektedir?

Yanıt: Birbiriyle kavga eden ya da tartışan iki arkadaş düşünün. Bir zamanki iyi ilişkileri gerginleşmiş ve bozulma noktasına gelmiştir. Birbirleriyle konuşmamaya başlarlar, iletişim çok rahatsız bir hale gelir. Arkadaşlar yavaş yavaş birbirlerine yabancılaşırlar. Bu yabancılaşma ancak barışmaları sayesinde geriye döndürülebilir. Barışmak, dostluk ve uyumun geri gelmesidir. Eski arkadaşlar aralarındaki farklılıkları çözümleyip ilişkilerini düzelttiklerinde barışma gerçekleşmiş olacaktır. İkinci Korintliler 5:18-19 şöyle bildirir: “Bunların hepsi Tanrı’dandır. Tanrı, Mesih aracılığıyla bizi kendisiyle barıştırdı ve bize barıştırma görevini verdi. Şöyle ki Tanrı, insanların suçlarını saymayarak dünyayı Mesih’te kendisiyle barıştırdı ve barıştırma sözünü bize emanet etti.”Kutsal Kitap, Mesih’in bizi Tanrı’yla barıştırdığını söyler (Romalılar 5:10; 2 Korintliler 5:18; Koloseliler 1:20-21). Bizim barıştırılmaya ihtiyacımız olması, Tanrı’yla ilişkimizin bozulmuş olduğu anlamına gelir. Tanrı kutsal olduğundan suçlu olanlar biziz. Günahımız bizi O’ndan ayırmıştır. Romalılar 5:10 bizim Tanrı’nın düşmanları olduğumuzu söyler: “Çünkü biz Tanrı’nın düşmanlarıyken Oğlu’nun ölümü sayesinde O’nunla barıştıksa, barışmış olarak Oğlu’nun yaşamıyla kurtulacağımız çok daha kesindir.”Mesih çarmıhta öldüğünde, Tanrı’nın yargısını tatmin etti ve Tanrı’nın düşmanları olan bizlerin O’nunla esenlik bulmamızı mümkün kıldı. O zaman bizim Tanrı’yla “barışmamız,” O’nun lütfunu kullanarak bizim günahımızın bağışlanmasını içerir. İsa’nın sunduğu kurbanın sonucu olarak Tanrı’yla ilişkimiz düşmanlıktan dostluğa dönüşmüştür. “Artık size kul demiyorum… Size dost dedim” (Yuhanna 15:15). Hristiyan’ın Tanrı’yla barışması yüce bir gerçektir! Bizler Tanrı’nın düşmanlarıydık ama şimdi artık O’nun dostlarıyız. Günahlarımızdan ötürü suçlandığımız bir konumdaydık ama şimdi bağışlandık. Tanrı’yla savaş içindeydik ama şimdi her türlü kavrayışı aşan esenliğe sahibiz (Filipililer 4:7).

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir