Bahabey caddesi sinema meydanı Yavruturna mah, cengiz topel cad. No: 2/B Erdem Apt B blok Çorum/Merkez

97. İbrahim’in oğlu İsmail, bir peygamber miydi?

97. İbrahim’in oğlu İsmail, bir peygamber miydi?

KURAN ve KUTSAL KİTAP'A GÖRE 100 SORU

Kutsal Kitap’a Göre           Evet  Hayır

Kuran’a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP’A GÖRE
Tekvin 16:7-15*….Ve RABBİN meleği…Ey Sarayın cariyesi Hacar… Hanımına dön, ve onun eli altında boyun iğ…Senin zürriyetini çoğalttıkça çoğaltacağım, ve çokluğundan sayılmıyacaktır. Ve RABBİN meleği ona dedi: İşte, sen gebesin, ve bir oğul doğuracaksın ve onun adını İsmail koyacaksın, çünkü RAB sana olan cefayı işitti. Ve o, insanlar arasında yabani adam olacaktır; onun eli herkese karşı, ve herkesin eli ona karşı olacaktır…Ve Hacar Abrama bir oğul doğurdu, va Abram Hacarın doğurduğu oğlun adını İsmail koydu.

Galatyalılar 4:1-31*..İbrahim’in, biri köle kadından, biri de özgür kadından iki oğlu olduğu yazılıdır. Köle kadından olan oğul olağan yoldan, özgür kadından olan oğul ise vaat sonucu doğdu. Burada bir benzetme vardır. Bu kadınlar iki antlaşmayı simgeler…Kardeşler, siz de İshak gibi, vaadin çocuklarısınız…biz köle kadının değil, özgür kadının çocuklarıyız.

KURANA GÖRE
Nisa 4:163*……..Biz, Nuh’a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyettiğimiz gibi, Sana da vahyettik. Nitekim İbrahim’e, İsmail’e, İshak’a…vahyetmiştik.

En’am 6:85-86……İsmail’e, el-Yesa’a, Yunus’a ve Lut’a da (yol gösterdik), hepsini alemlere üstün kıldık.

Meryem 19:54-55*…Kitaptaki İsmail’i de an. Çünkü o sözünde duran, elçi bir peygamberdi.

Enbiya 21:86…….Onları rahmetimize soktuk, çünkü onlar salihlerdendi.

Sad 38:48……….İsmail’i, Elyesa’ı, Zülkifl’i de an. Hepsi de iyilerdendir.
 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir