Bahabey caddesi sinema meydanı Yavruturna mah, cengiz topel cad. No: 2/B Erdem Apt B blok Çorum/Merkez

89. İsa Mesih’ten sonra (M.S.), bir insanın, başka insanı öldürmesi söz konusu olabilir mi?

89. İsa Mesih’ten sonra (M.S.), bir insanın, başka insanı öldürmesi söz konusu olabilir mi?

KURAN ve KUTSAL KİTAP'A GÖRE 100 SORU

Kutsal Kitap’a Göre           Evet  Hayır

Kuran’a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP’A GÖRE
Matta 5:21………Adam öldürme.

Markos 10:19…….O’nun buyruklarını biliyorsun: ‘Adam öldürme, zina etme, hırsızlık yapma…’

Yuhanna 8:44…….Siz babanız İblis’tensiniz…O başlangıçtan beri katildi.

Efesliler 6:10-18*…savaşımız insanlara karşı değil, kötülüğün göksel yerlerdeki ruhsal ordularına…karşıdır.

Yakub 2:10-11……“Zina etme” demiş olan, aynı zamanda “Adam öldürme” demiştir.

Yakup 4:2 & 8……adam öldürüyorsunuz…kavuşamıyorsunuz…Ey günahkâr, ellerinizi günahtan temizleyin.

KURANA GÖRE
Bakara 2:190-194…Fitne, adam öldürmekten daha kötüdür.

Bakara 2:217…….Fitne çıkarmak, (adam) öldürmekten daha büyük (bir günah)tır.

Maide 5:32………Kim bir cana kıymamış, ya da yeryüzünde bozgunculuk yapmamış olan bir canı öldürürse, sanki bütün insanları öldürmüş gibidir.

Enfal 8:12………vurun (onların) boyunların(ın) üstüne, vurun onların her parmağına!

Enfal 8:17………(o gün) onları siz öldürmediniz, fakat Allah öldürdü; (Ey Muhammed), attığın zaman sen atmadın, fakat Allah attı.

Tevbe 9:5*………(Allah’a) ortak koşanları nerede bulursanız öldürün.

Tevbe 9:14………Onlarla savaşın ki Allah sizin ellerinizle onlara azab etsin…

Tevbe 9:16 & 29….Kendilerine kitap verilenlerden…savaşın.

Tevbe 9:41-52*…..Allah yolunda cihad edin. Eğer bilirseniz, bu, sizin için daha hayırlıdır.

Tevbe 9:111……..Allah yolunda savaşırlar, öldürürler ve öldürülürler.

Tevbe 9:123……..Ey inananlar, kâfirlerden…savaşın…

Ahzab 33:25-27…..(Kurayza)…bir kısmını öldürüyordunuz…

Ahzab 33:60-62…..nerede rastlansalar yakalanıp öldürülürler.

Dipnot : Bu soru, Tevrat’ın bakış açısıyla değil, İncil’in öğretişine göre sorulmuştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir