Bahabey caddesi sinema meydanı Yavruturna mah, cengiz topel cad. No: 2/B Erdem Apt B blok Çorum/Merkez

3. Allah Kitab-ı Mukaddes’i (Tevrat, Zebur ve İncil) Yahudiler aracılığıyla mı gönderdi?

3. Allah Kitab-ı Mukaddes’i (Tevrat, Zebur ve İncil) Yahudiler aracılığıyla mı gönderdi?

KURAN ve KUTSAL KİTAP'A GÖRE 100 SORU

3. Allah Kitab-ı Mukaddes’i (Tevrat, Zebur ve İncil) Yahudiler aracılığıyla mı gönderdi?

Kutsal Kitap’a Göre           Evet  Hayır

Kuran’a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP’A GÖRE
Tesniye 7:6……..sen Allahın RABBE mukaddes bir kavmsın; Allahın RAB yeryüzünde olan bütün kavmlardan kendine has kavm olmak üzere seni seçti.

Tesniye 14:2…….bütün kavmlardan üstün olarak, kendisine has bir kavm olmak üzre seni seçti.

Tesniye 26:19……Allahın RABBE mukaddes bir kavm olasın …bütün milletlerden…seni üstün kılacaktır.

Romalılar 3:1-2….Yahudi’nin ne üstünlüğü var? Her yönden çoktur. Birincisi, Tanrı’nın sözleri Yahudilere emanet edildi.

Romalılar 9:3-4….Soydaşların olan İsraillilerin…Oğulluk, yücelik, antlaşmalar, buyrulan Kutsal Yasa, tapınma düzeni ve vaatler onlarındır.

Galatyalılar 3:16..İşte vaatler İbrahim’e ve onun soyundan olana verildi.

KURANA GÖRE
Bakara 2:47 & 122..Ey İsrail oğulları…sizi alemlere üstün kıldığımı hatırlayın.

Bakara 2:62……..Yahudiler…elbette onlara, Rab’leri katında mükafat vardır; onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.

Bakara 2:110-111…İsrail oğullarına sor; onlara nice ayetler verdik.

Mâide 5:12………Allah, İsrâil oğullarından söz almıştı.

A’râf 7:159……..Mûsâ kavminden bir topluluk var ki gerçeğe götürürler ve onunla adalet yaparlar.

Ankebut 29:27……Biz ona İshak’ı ve…Onun nesli içine peygamberlik ve Kitab koyduk.

Secde 32:23……..İsrâil oğullarına yol gösteren…

Mü’min 40:53…….Andolsun biz Musa’ya hidayet verdik ve İsrâil oğullarına o Kitâbı mîras kıldık.
 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir