Bahabey caddesi sinema meydanı Yavruturna mah, cengiz topel cad. No: 2/B Erdem Apt B blok Çorum/Merkez

72. İnsanlar Allah’ın çocukları olabilirler mi?

72. İnsanlar Allah’ın çocukları olabilirler mi?

KURAN ve KUTSAL KİTAP'A GÖRE 100 SORU

Kutsal Kitap’a Göre           Evet  Hayır

Kuran’a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP’A GÖRE
Çıkış 4:22-23……RAB şöyle diyor: İsrail, oğlum, ilkimdir…Oğlumu salıver ki…

2 Samuel 7:4&14*…RABBİN şu sözü geldi…Ben ona baba olacağım, ve o bana oğul olacaktır.

Eyub 1:6………..Allah oğulları RABBİN önünde kendilerini takdim etmeğe geldikleri gün…

Eyub 38:7……….Ve bütün Allah oğulları sevinçle çağrışırken.

Yuhanna 1:12…….iman edenlerin hepsine Tanrı’nın çocukları olma hakkını verdi.

Romalılar 8:14&16*.Tanrı’nın Ruhuyla yönetilenlerin hepsi Tanrı’nın oğullarıdır. Ruh’un kendisi…Tanrı’nın çocukları olduğumuza tanıklık eder.

2 Korintliler 6:18.“Size Baba olacağım, siz de bana oğullar ve kızlar olacaksınız.”

Galatyalılar 3:26..Mesih İsa’ya iman ettiğiniz için hepiniz Tanrı’nın oğullarısınız.

Galatyalılar 4:4-7.Oğullar olduğunuz için Tanrı, öz Oğlunun “Abba! Baba!” diye seslenen Ruhunu yüreklerinize gönderdi.

Efesliler 1:5……İsa Mesih aracılığıyla kendisine oğullar olalım diye…önceden belirledi.

Filipililer 2:14-15..Tanrı’nın lekesiz çocukları olasınız.

İbraniler 2:10…..Birçok oğulu yüceliğe eriştirirken…

İbraniler 12:5-6…Oğullara söylenir gibi…“Oğlum, Rab’bin terbiye edişini hafife alma…Çünkü O, sevdiğini terbiye eder, oğulluğa kabul ettiği herkesi cezalandırır.

Yakub 1:18………O, yarattıklarının…ilk meyveleri olmamız için bizi…yaşama kavuşturdu.

1 Petrus 1:14……Söz dinleyen çocuklar olarak…geçmiş zamanki tutkularınıza uymayın.

1 Yuhanna 3:1……‘Tanrı’nın çocukları’ çağrılalım diye, Baba bizi ne denli çok sevdi.

KURANA GÖRE
Maide 5:18*……..Yahudiler ve Hıristiyanlar; “Biz Allah’ın oğulları…” dediler…Hayır…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir