Bahabey caddesi sinema meydanı Yavruturna mah, cengiz topel cad. No: 2/B Erdem Apt B blok Çorum/Merkez

61. Günahın cezası cehennem midir?

61. Günahın cezası cehennem midir?

KURAN ve KUTSAL KİTAP'A GÖRE 100 SORU

Kutsal Kitap’a Göre           Evet  Hayır

Kuran’a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP’A GÖRE
Sül. Mes. 9:13-18..fakat adam bilmez ki, orada ölüler vardır…ölüler diyarının derinliklerindedir.

Yeremya 31:29-31…Herkes kendi fesadı için ölecek…

Hezekiel 18:4&20*..suç işliyen can, ölecek olan odur.

Daniel 12:2……..yerin toprağında uyuyanlardan bir çoğu …utanca ve ebedi nefrete uyanacaklar.

Matta 5:29-30……günaha sokarsa, onu çıkar, at…tüm vücüdunun cehenneme atılmasından iyidir.

Matta 25:30-32…..yararsız köleyi dışarıya, karanlığa atın. Orada ağlayış…olacaktır.

Matta 25:41 & 46…Ey lânetliler…İblis ile onun melekleri için hazırlanmış sönmez ateşe yollanın!

Luka 12:5……….Kimden korkmanız gerektiğini size açıklayayım…cehenneme atma yetkisine sahip olan Tanrı’dan korkun.

Romalılar 6:23*….Çünkü günahın ücreti ölüm…

2 Korintliler 5:14-21..Yargımız şu ki, bir kişi herkesin uğruna öldü; öyleyse hepsi öldü.

Galatyalılar 3:10..Yasa’nın gereklerini yapmış olmaya güvenenlerin hepsi lânet altındadır.

Efesliler 2:1-3….Sizler bir zamanlar…ölüydünüz…Ötekiler gibi…gazap çocuklarıydık.

Esinleme 14:9-11…işaretini kabul ederse…Tanrı öfkesinin şarabından içecektir.

Esinleme 20:11-15..Adları yaşam kitabında yazılmamış olanların hepsi, ateş gölüne atıldı.

KURANA GÖRE
A’raf 7:7:41…….cehennemde…vardır. İşte zalimleri böyle cezalandırırız.

Secde 32:20……..Yoldan çıkanların barınacakları yer de ateştir.

Saffat 37:63-70….Biz o zalimler için bir fitne yaptık …dönüşleri elbette cehennemedir.

Zümmer 39:60*……Kibirlenenler için cehennemde bir yer yok mudur? Mü’min 40:70-76*…Kitab’ı ve elçilerimizi…yalanlayanlar…Cehennemin kapılarıdan girin, orada ebedi kalacaksınız…yeri ne kötüdür!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir