Bahabey caddesi sinema meydanı Yavruturna mah, cengiz topel cad. No: 2/B Erdem Apt B blok Çorum/Merkez

6. Allah, Kutsal Kitapları arasında bir ayrım yapar mı?

6. Allah, Kutsal Kitapları arasında bir ayrım yapar mı?

Kutsal Kitap’a Göre           Evet  Hayır

Kuran’a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP’A GÖRE
Yeşu 8:32 & 35…..yazmış olduğu şeriatın bir nüshasını…Yeşuun okumadığı bir söz kalmadı.

Yeşu 23:6*………Musanın Tevrat kitabında yazılmış olan her şeyi tutmak ve yapmak için…

Daniel 9:8-13……Ya Rab…sana karşı suç ettik…Allahımız RABBİN sözünü dinlemedik.

2 Timoteyus 3:16*..Kutsal Yazıların tümü Tanrı esinidir ve öğretmek, azarlamak, yola getirmek ve doğruluk konusunda eğitmek için yararlıdır.

İbraniler 4:12…..Tanrı’nın sözü diri ve etkilidir, iki ağızlı kılıçtan keskindir….yüreğin düşüncelerini ve amaçlarını da yargılar.

İbraniler 12:25-29.Bunları söyleyeni reddetmemeye dikkat edin…göklerden bizi uyarandan yüz çevirirsek, bizim kurtulamayacağımız daha da kesindir.

1 Yuhanna 2:24…..Başlangıçtan beri işittiğiniz söz içinizde yaşasın…Baba’da yaşarsınız.

2 Yuhanna 9……..Daha ileri gidip Mesih’in öğretişine bağlı kalmayan hiç kimsede Tanrı yoktur.

KURANA GÖRE
Bakara 2:4………Sana indirilene ve senden önce indirilene inanırlar.

Bakara 2:85……..Kitâbın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar mı ediyorsun?

Bakara 2:136…….Musa ve İsa’ya verilene…onlar arasında bir ayırım yapmayız…

Bakara 2:285…….O’nun elçilerinden hiçbirini diğerinden ayırmayız.

Al-i İmrân 3:3-4…Allah’ın ayetlerini inkar edenler için mutlaka çetin bir azap vardır.

Al-i İmrân 3:84*…İsa’ya ve peygamberlere…inandık; onlar arasında bir ayırım yapmayız…

Al-i İmrân 3:119…Kitab’ın hepsine inanırsınız.

Nisa 4:136*……..Ey inananlar…daha önce indirmiş bulunduğu Kitab’a inanın.

Maide 5:44-47……Kim Allah’ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar, yoldan çıkmışlardır.

Dipnot : “Ayrım” yapmak, bir kitabı diğer kitaplardan daha üstün saymak demektir. Yahut bir kitaba daha çok önem vermek ve diğer kitaplara önem vermemektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir