Bahabey caddesi sinema meydanı Yavruturna mah, cengiz topel cad. No: 2/B Erdem Apt B blok Çorum/Merkez

59. İnsanların doğuştan günah içinde olduklarıyla ilgili ayetler var mı? (asli günah)

59. İnsanların doğuştan günah içinde olduklarıyla ilgili ayetler var mı? (asli günah)

KURAN ve KUTSAL KİTAP'A GÖRE 100 SORU

Kutsal Kitap’a Göre           Evet  Hayır

Kuran’a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP’A GÖRE
Tekvin 6:5………Ve RAB gördü ki, yeryüzünde adamın kötülüğü çoktu, ve her gün yüreğinin düşünceleri ve kuruntuları ancak kötü idi.

Mezmur 51:5*…….İşte, ben fesat içinde doğdum, ve anam günah içinde bana gebe kaldı.

İşaya 64:6………hepimiz…murdar…olduk, ve bütün salah işlerimiz kirli esvap gibidir…

Yeremya 13:23……Habeş kendi derisini, yahut kaplan kendi beneklerini değiştirebilir mi? o zaman kötülük etmeğe alışmış olan sizler de iyilik edebilirsiniz.

Yeremya 17:9…….Yürek her şeyden ziyade aldatıcıdır ve çok çürüktür; onu kim anlıyabilir?

Markos 7:21-23…..Çünkü kötü düşünceler…içten, insanın yüreğinden kaynaklanır…ve insanı kirletir.

Romalılar 3:23…..Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı’nın yüceliğinden yoksun kaldı.

Romalılar 5:12-21*.Günah bir insan yoluyla, ölüm de günah yoluyla dünyaya girdi. Böylece ölüm bütün insanlara yayıldı. Çünkü hepsi günah işledi.

Romalılar 5:15…..Çünkü birinin suçuyla birçokları öldüyse, Tanrı’nın lütfu ve bir tek adamın, yani İsa Mesih’in lütfuyla verilen bağış birçokları yararına daha da çoğaldı.

Romalılar 7:18-23..İçimde, yani doğal benliğimde iyi bir şey bulunmadığını biliyorum. İstemediğim şeyi yapıyorsam, bunu yapan…içimde yaşayan günahtır.

Romalılar 8:7……Çünkü benliğe dayanan düşünce Tanrı’ya karşı düşmanlıktır…Yasasına boyun eğmez.

1 Korintliler 15:45..“İlk insan Adem, yaşayan bir can oldu.” Son Adem ise yaşam veren bir ruh oldu.

2 Timoteyus 3:2-4..İnsanlar kendilerini seven…ve iyilik düşmanı olacaklar.KURANA GÖRE          
Tin 95:4………..Biz insanı en güzel biçimde yarattık.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir