Bahabey caddesi sinema meydanı Yavruturna mah, cengiz topel cad. No: 2/B Erdem Apt B blok Çorum/Merkez

53. Hz. Muhammed’in bir peygamber olabilmesi için, Yahudi olması gerekiyor muydu?

53. Hz. Muhammed’in bir peygamber olabilmesi için, Yahudi olması gerekiyor muydu?

KURAN ve KUTSAL KİTAP'A GÖRE 100 SORU

Kutsal Kitap’a Göre           Evet  Hayır

Kuran’a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP’A GÖRE
Tekvin 12:1-3……Ve RAB Abrama dedi…seni büyük millet edeceğim, ve seni mubarek kılacağım, ve senin adını büyük edeceğim; ve bereket ol; ve seni mubarek kılanları mubarek kılacağım, ve sana lânet edene lânet edeceğim; ve yeryüzünün bütün kabileleri sende mubarek olacaktır.

Tekvin 17:18-19….Ve İbrahim…dedi: Keşke İsmail senin önünde yaşıyabilse! Ve Allah dedi: gerçek senin karın Sara sana bir oğul doğuracak; ve onun adını İshak koyacaksın; ve onunla ve ondan sonra zürriyetile ahdimi ebedi ahit olarak sabit kılacağım.

Tesniye 14:2…….bütün kavmlardan üstün olarak, kendisine has bir kavm olmak üzre seni seçti.

Yuhanna 4:21-22….İsa…biz bildiğimize tapınıyoruz. Çünkü kurtuluş Yahudilerdendir.

Romalılar 3:1-2….Yahudi’nin ne üstünlüğü var? Her yönden çoktur. Birincisi, Tanrı’nın sözleri Yahudilere emanet edildi.

Romalılar 9:3-4….soydaşların olan İsraillilerin…Oğulluk, yücelik antlaşmalar, buyrulan Kutsal Yasa, tapınma düzeni ve vaatler onlarındır.

Galatyalılar 3:16..İşte vaatler İbrahim’e ve onun soyundan olana verildi…senin soyundan olanlara demiyor…

KURANA GÖRE
İbrahim 14:4…….Biz her peygamberi yalnız kendi kavminin diliyle gönderdik ki onlara açıklasın.

Şuara 26:195-199…Apaçık Arabca bir dille…Biz onu yabancılardan birine indirseydik de, (O)nu onlara okusaydı, ona inanmazlardı.

Fatır 36:6………Babaları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde kalmış bir toplumu uyarman için (seni gönderdik). Şura 42:7……….Biz sana böyle Arabca bir Kur’an vahyettik ki şehirlerin anasını ve çevresinde bulunanları uyarasın;

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir