Bahabey caddesi sinema meydanı Yavruturna mah, cengiz topel cad. No: 2/B Erdem Apt B blok Çorum/Merkez

51. İsa Mesih’in çarmıhtaki fiziksel ölümü kabul edilir mi?

51. İsa Mesih’in çarmıhtaki fiziksel ölümü kabul edilir mi?

KURAN ve KUTSAL KİTAP'A GÖRE 100 SORU

Kutsal Kitap’a Göre           Evet  Hayır

Kuran’a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP’A GÖRE
Matta 27:50……..İsa, yüksek sesle bir kez daha bağırdı ve ruhunu teslim etti.

Markos 15:33-41….İsa yüksek sesle bağırarak ruhunu verdi.

Luka 24:44-47……Şöyle yazılmıştır: Mesih acı çekecek ve üçüncü gün ölümden dirilecek.

Yuhanna 19:16-37…“Tamamlandı!” dedi ve başını eğerek ruhunu teslim etti.

Elç. İş. 3:15*…..Siz Yaşam Önderi’ni öldürdünüz, ama Tanrı O’nu ölümden diriltti. Biz bunun tanıklarıyız.

Romalılar 5:8-10*..Tanrı bize olan sevgisini şununla kanıtlıyor… Mesih bizim için öldü.

1 Korintliler 2:2..İsa Mesih’ten ve O’nun çarmıha gerilmiş olmasından başka bir şey bilmemeye…

Efesliler 5:26…..Mesih, inanlılar topluluğunu…kutsal kılmak için kendini feda etti.

Filipililer 2:5-8..Mesih…çarmıh üzerinde ölüme bile boyun eğip kendini alçalttı.

Koloseliler 1:18-20..ölüler arasından ilk doğan O’dur… O’nun çarmıhta akıtılan kanı aracılığıyla…

1 Petrus 1:18-19…Mesih’in kususuz…kanı fidyesiyle kurtuldunuz.

1 Petrus 2:24……yaşayalım diye, günahlarımızı çarmıhta kendi bedeninde yüklendi.

1 Yuhanna 2:1-2….İsa Mesih…bütün dünyanın günahlarını da bağışlatan kurbandır.

1 Yuhanna 4:10…..Oğlunu günahlarımızı bağışlatan kurban olarak dünyaya gönderdi. İşte sevgi budur.

1 Yuhanna 3:16…..Sevgi ne olduğunu, Mesih’in bizim uğrumuza canını vermesinden anlıyoruz.

Esinleme 1:18……İlk ve son ben’im. Diri olan ben’im. Ölmüştüm, ama işte…diri kalacağım.

Esinleme 5:9-10….boğazlandın…her ulustan insanları kendi kanınla Tanrı’ya satın aldın.

KURANA GÖRE
Nisa 4:157*……..Biz Allah’ın elçisi…“Mesih’i öldürdük!”… demelerinden ötürü…Oysa onu öldürmediler ve asmadılar…tam bir kuşku içindedirler. O hususta bir bilgileri yoktur…öldürmediler.Dipnot : Kur’an-ı Kerim’de, İsa Mesih’in öldüğüne ve ölümden dirildiğine işaret edilmesine rağmen (Al-i İmrân 3:55 & Meryem 19:15), çoğu Müslümanlar İsa Mesih’in haçta ölmediği imasının yer aldığı Nisa 4:156-158’i temel alarak Mesih’in haçta ölmediğini ifade ederler. Buna karşılık, İsa Mesih’in dünyanın günahları için haçta ölmesi ve O’nun ölümden dirilişi Kitab-ı Mukaddes’in ana noktasıdır. Eğer İsa Mesih haçta ölmemiş ve ölümden dirilmemiş olsaydı, Hıristiyanların inancı tamamem boş olurdu. (1 Korintliler 15:17)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir