Bahabey caddesi sinema meydanı Yavruturna mah, cengiz topel cad. No: 2/B Erdem Apt B blok Çorum/Merkez

35. Bu dünyanın egemeni Şeytan mıdır?

35. Bu dünyanın egemeni Şeytan mıdır?

KURAN ve KUTSAL KİTAP'A GÖRE 100 SORU

Kutsal Kitap’a Göre           Evet  Hayır

Kuran’a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP’A GÖRE
Matta 4:8-9……..İblis, İsa’yı…dünyanın bütün ülkelerini gösterdi. “Yere kapanıp bana taparsan, bütün bunları sana vereceğim. dedi.

Luka 4:5-8*……..İblis…O’na, “Tüm egemenlik…sana vereceğim” dedi. Bunlar bana teslim edildi, ben de dilediğim kişiye veririm. Sen bana taparsan, hepsi senin olacak. İsa…“Tanrı’nın olan Rab’be tap”…yazılmıştır.

Yuhanna 12:31……dünya şimdi yargılanıyor. Bu dünyanın egemeni şimdi dışarı atılacak.

Yuhanna 14:30……dünyanın egemeni geliyor. Onun benim üzerimde hiçbir yetkisi yoktur.

Yuhanna 16:11……yargı konusunda – çünkü bu dünyanın egemeni yargılanmış bulunuyor.

2 Korintliler 4:3-4..Mesih’in yüceliğini bildiren müjdenin ışığı imansızların üzerine doğmasın diye bu çağın ilahi onların zihinlerini kör etmiştir.

2 Korintliler 11:14..Şeytan bile kendisine ışık meleği süsü verir.

Efesliler 2:1-2….Bu dünyanın gidişine…dinlemeyen insanlarda şimdi etkin olan ruhun, yani havadaki hükümranlığın egemenine…Ötekiler gibi doğal olarak gazap çocuklarıydık.

Efesliler 6:11-12..İblis’in hilelerine karşi…kötülüğün göksel yerlerdeki ruhsal ordularına…

2 Timoteyus 2:26…kendilerini tutsak eden İblis’in tuzağından kurtulabilirler.

1 Petrus 5:8-9…..Düşmanınız İblis, yutacak birini arayarak kükreyen aslan gibi…

1 Yuhanna 5:19*….Biliyoruz ki…bütün dünya ise kötü olanın denetimindedir.

Esinleme 12:9……Büyük ejderha, İblis ya da Şeytan…tüm dünyayı saptıran…

KURANA GÖRE
Nisa 4:76*………şeytanın hilesi zayıftır.

Nahl 16:99*……..inananlara…o (şeyta)nın bir gücü yoktur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir