Bahabey caddesi sinema meydanı Yavruturna mah, cengiz topel cad. No: 2/B Erdem Apt B blok Çorum/Merkez

16. Allah, kendisine inananları sadece “kulları” olarak mı görmektedir?

16. Allah, kendisine inananları sadece “kulları” olarak mı görmektedir?

KURAN ve KUTSAL KİTAP'A GÖRE 100 SORU

Kutsal Kitap’a Göre           Evet  Hayır

Kuran’a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP’A GÖRE
Yuhanna 1:12-13….Ancak, kendisi kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı’nın çocukları olma hakkını verdi.

Yuhanna 15:15……Artık size kul demem. Çünkü kul efendisinin ne yaptığını bilmez. Size dost dedim. Çünkü Babamdan bütün işittiklerimi size bildirdim.

Romalılar 8:14-17*.Tanrı’nın Ruhuyla yönetilenlerin hepsi Tanrı’nn oğullarıdır. Çünkü sizi tekrar

korkuya götüren kölelik ruhunu almadınız, oğulluk ruhunu aldınız. Bu ruhla, “Abba, Baba!” diye sesleniriz. Ruh’un kendisi, bizim ruhumuzla birlikte, Tanrı’nın çocukları olduğumuza tanıklık eder. Eğer Tanrı’nın çocuklarıysak, aynı zamanda mirasçıyız. Mesih’le birlikte yüceltilmek üzere Mesih’le birlikte elem çekiyorsak, Tanrı’nın mirasçıları ve Mesih’in ortak mirasçılarıyız.

1 Petrus 2:5…….Böylelikle, İsa Mesih aracılığıyla… kutsal bir kahinler topluluğu olursunuz.

1 Petrus 2:9-10*…Ama seçilmiş bir soy, Kral’ın kahinleri, kutsal bir ulus, Tanrı’nın öz halkısınız.Sizi karanlıktan kendisinin şaşılacak ışığına çağıran Tanrı’nın erdemlerini ilan etmek için seçildiniz. Bir zamanlar halk değildiniz, ama şimdi Tanrı’nın halkısınız.

Esinleme 21:1-2&9..yeni bir yeryüzü gördüm…“Gel!”dedi.Kuzu’ya eş olacak gelini sana göstereyim.

Esinleme 22:17…..Ruh ve Gelin, “Gel!” diyorlar.

KURANA GÖRE
A’raf 7:65, 73,85..Ey kavmim, Allah’a kulluk edin…

Zülmer 39:17*……İşte Allah kullarını bu (azabı)ndan korkutuyor. Ey kullarım, benden korkun! Tagut’a kulluk etmekten kaçınan ve Allah’a yönelenlere müjde var. Müjdele kullarımı: Zariyat 51:56*…..Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir