Bahabey caddesi sinema meydanı Yavruturna mah, cengiz topel cad. No: 2/B Erdem Apt B blok Çorum/Merkez

1. Allah’ın Sözü ezeli ve ebedi midir?

1. Allah’ın Sözü ezeli ve ebedi midir?

KURAN ve KUTSAL KİTAP'A GÖRE 100 SORU


1. Allah’ın Sözü ezeli ve ebedi midir? **

Kutsal Kitap’a Göre           Evet  Hayır

Kuran’a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP’A GÖRE 
Tekvin 17:7 & 19…ahdimi, nesillerince ebedî ahit olarak sabit kılacağım…sonra zürriyetile ahdimi ebedî ahit olarak sabit kılacağım.

Tesniye 7:7-10…..bin nesle kadar ahdi ve…koruyan…

Tesniye 29:29*…..bu şeriatın bütün sözleri…ebediyen bizimdir ve oğullarımızındır.

Mezmur 19:8-9……ebediyen durur; RABBİN hükümleri haktır;

Mezmur 33:8-11…..Yüreğinin düşünceleri nesilden nesle durur.

Mezmur 48:14…….Allah daima ve ebediyen bizim Allahımızdır; Ölüme kadar o bize yol gösterecektir.

Mezmur 111:7-10….Bütün vesayası sadıktır. Ebediyen ve daima sabittir…Ahdini ebedi buyurmuştur;

Mezmur 119:152…..şahadetlerinden…sen onları ebediyen kurdun.

İşaya 40:8………Ot kurur çiçek solar; fakat Allah’ımızın sözü ebediyen durur.

İşaya 46:9-11……Öğüdüm duracak, ve bütün muradımı yapacağım…

Matta 5:18………Kutsal Yasa’dan ufacık bir harf ya da bir nokta bile eksilmeyecek.

Matta 24:35……..benim sözlerim asla ortadan kalkmayacaktır.

Yuhanna 1:1-3……Başlangıçta Söz vardı…Söz Tanrı’ydı.

Yuhanna 12:48……yargılayacak biri var. Söylediğim söz, o kişiyi son günde yargılayacaktır.

1 Korintliler 11:23-26.yeni antlaşmadır…Rab’bin gelişine dek

İbraniler 1:3……Kudretli sözüyle her şeyi devam ettirir.

1 Petrus 1:23-25*..Tanrı’nın diri ve kalıcı olan sözü aracılığıyla yeniden doğdunuz…Rab’bin sözü sonsuza dek kalıcıdır.

Esinleme 14:6-7….Bir melek…iletmek üzere sonsuza dek kalıcı olan Müjde’yi getiriyordu.

KURANA GÖRE
Yunus 10:64………Allah’ın kelimeleri değişmez. İşte bu, büyük kurtuluştur.

İsra 17:58……….biz kıyamet gününden önce onu…Bu, Kitab’da (Levh-i Mahfuz’da) yazılmıştır.

Hadid 57:22*…….hiç bir musibet yoktur ki, biz onu yaratmadan önce, bir kitâpta (yazılmış ezeli bilgimizde tesbit edilmiş) olmasın.

Dipnot : İslam tarihinde, Tanrı Kelâmının ezelliği hakkında iki karşıt görüş ortaya konmuştur. İslam Kelam ekollerinden Mu’tezile’ye göre, Allah Kelâmı yaratılmıştır ve ezeli değildir. Karşıt görüşü savunan Eş’ari’ye göre ise, Allah’ın Kelâmı yaratılmamıştır ve ezelidir. (Yazıcıoğlu, Kelâm Ders Notları, ss. 42–71, 1998.)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir