Kutsal Kitap Tanrı Sözüdür

Taşı Kim Oynattı

1977 yılında Deedat, Frank Morison tarafından yazılan Taşı kim Oynattı? kitabının başlığını kendisine mal eden küçük bir kitapçık yazdı. Kitabın büyük bir kısmı İsa’nın çarmıhtan diri olarak indiği kuramını kanıtlama çabasına atfedilmiş ve bizler bu kuramın hiçbir tutar yanı olmadığını şimdiye kadar gördüğümüzden Deedat’ın ileri sürdüğü noktaları uzun uzun ele almayı gerekli görmüyoruz. Yeniden yapmamız…
Devamı