Martin Luther

İncil Davası Tehlikede

Luther Wartburg’ta iken Wittenberg’teki durum kötüye gidiyordu. Reform hareketinin önderi. Luther’in en sevdiği iş arkadaşı, Grekçe profesörü Filip Melanchton idi. Ama bu sessiz ve barışsever adam, bütün dinsel hareketlerde görülen aşırı akımları yönetiminde tutamadı. Böylece önderliğini, ateşli profesör Andreas Karlstadt’a kaptırdı. Karlstadt, Luther’in ilkelerini biliyordu, ama hızlı ve güçlü reformların düzeni bozacağını anlamıyordu. Katolik papazlarını…
Devamı