Başkanlıklar Güç Yetki

Başkanlıklar Güç Yetki

BAŞKANLIKLAR YETKİLER GÜÇLER(Daniel 7:23-28) Efesoslular 1;20-23 Efesoslular 6:10-12Koloseliler 1:16; 2:8Evrende İşlerliğini Sürdüren BaşkanlıklarEfesoslular mektubunda belirgin bir karşısav (karşıtlık, tezat) tüm açıklığıyla okuyucunun dikkatini çekmektedir. Bu karşıtlık Rab İsa Mesih’in fiziksel kilisesiyle göze görünmeyen saldırıcı karanlık güçler arasındadır. Taa başlangıçtan bu yana kiliseye karşı süregelen saldırılar zincirinin kökü kökeni bu güçlerdedir. Bu güçlerin başlangıcını, doğuşunu, evrensel çapta…
Devamı